Data rozpoczęcia szkolenia:

21.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Bank jako uczestnik systemu gwarantowania ochrony depozytów ma szereg obowiązków wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Podczas szkolenia zostaną omówione obowiązki informacyjne w relacji z klientem na etapie przedkontraktowym i w toku wykonywania umowy depozytowej, a także obowiązki Banku wobec Funduszu. Uczestnicy dowiedzą się także jak prawidłowo kwalifikować deponenta, kto podlega ochronie, a kto jest z niej wyłączony, i w jaki sposób raportować do Funduszu.

Kwalifikacja danego podmiotu jako deponenta następuje na etapie zawierania umowy. Wśród możliwych posiadaczy rachunków mogą się pojawić także podmioty, które ze względu na swoją specyfikę nie jest łatwo obsłużyć. Podczas szkolenia zostaną przekazane niezbędne informacje na temat zasad funkcjonowania tych podmiotów i wskazane dokumenty potrzebne do zawarcia i wykonywania umowy ramowej/umowy o prowadzenie rachunku.

 

CELE SZKOLENIA:

 • kompleksowe omówienie obowiązków Banku wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zarówno wobec klienta (deponenta) jak i wobec Funduszu,
 • usystematyzowanie pojęć z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • wskazanie zasad funkcjonowania i sposobów reprezentacji tzw. nietypowych posiadaczy rachunków bankowych z określeniem niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy ramowej/umowy o prowadzenie rachunku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie kompleksowych informacji na temat:

 • informowania i raportowania w związku z funkcjonowaniem instytucji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zasad funkcjonowania i obsługi procesu zmierzającego do zawarcia umowy z podmiotami występującymi w obrocie cywilnoprawnym, których obsługa może powodować wątpliwości.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników banków spółdzielczych obsługujących klientów depozytowych, zajmujących się procesem obsługi klienta na etapie przedkontraktowym, a także raportowaniem do BFG.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zakres gwarantowania depozytów,
 2. Co podlega ochronie gwarancyjnej,
 3. Kim jest deponent i jak go identyfikować,
 4. Kiedy nie ma ochrony gwarancyjnej,
 5. System wyliczania należności – jakie obowiązki mają banki,
 6. Jakie dane przekazywać do BFG,
 7. Jakie uprawnienia kontrolne ma BFG,
 8. Nadzór i odpowiedzialność banków,
 9. Obowiązki informacyjne wobec deponentów.
 10. Nietypowi posiadacze rachunków, czyli: koła łowieckie, koła rybackie, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, komitet wyborczy, komitet społeczny, wspólnota mieszkaniowa (mała i duża), prosta spółka akcyjna, spółka wodna, Parafia, oraz samorządowe jednostki kultury i jednostki budżetowe.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .