Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczny wzrost wiedzy i ukształtowanie postawy sprzyjającej rozpoznaniu trudnej sytuacji Pracownika (np.: będącego w procesie zmiany, braku wyników, zapracowania, demotywacji czy oporu), ustaleniu celu rozmowy, przygotowanie siebie oraz Pracownika do informacji zwrotnej, przeprowadzenia w sposób umożliwiający osiągnięcie wspólnych rezultatów, zakończenie i zweryfikowania efektów. Po szkoleniu wzrośnie świadomość znaczenia konstruktywnej informacji zwrotnej, jej zasad i technik przekazywania, co pozwoli na wczesnym etapie złagodzić nieprzewidziane efekty reakcji Pracowników na trudne zdarzenia.

Adresaci: Prezesi Zarządów, Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Oddziałów, Kierownicy Zespołów.

 Trener:  ADRIAN WĘCEL – 13 letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizację, w której zarządzał sprzedażą.  Aktualnie Wiceprezes ds. sprzedaży w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie.

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30-12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zmiana – jedyna stała rzecz w naszym życiu.
 • fazy zmiany – charakterystyczne postawy ludzi,
 • rola Lidera i wsparcie Pracowników w zmianie – rozbrajanie postaw,
 • jak komunikować zmiany, które nie podobają się ludziom.
 1. Komunikacja w przekazywaniu informacji zwrotnej.
 • podstawowe zasady w komunikacji,
 • informacja zwrotna – gdzie, jak i kiedy?
 • jak prowadzić rozmowę w stylu coachingowym?
 1. Trudna sytuacja sama się nie rozwiąże – cele same się nie zrealizują.
 • przygotowanie do rozmowy z Pracownikiem – wszystko ma znaczenie,
 • indywidualna rozmowa z Pracownikiem – przykłady narzędzi i zachowań w rozmowach wyznaczających cele, pochwał i reprymend,
 • indywidualne rozmowy sprzedażowe oraz rozwojowe,
 • rozmowy grupowe: codzienne odprawy i motywacja Zespołu.

 

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

  Zasady odpłatności

  Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.