Data rozpoczęcia szkolenia:

07.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Obecna sytuacja związana z epidemią oraz środkami wdrażanymi w celu jej zapobiegania oddziałują na praktycznie na każdy sektor gospodarki, w tym sektor bankowy.

Banki, jak każdy inny przedsiębiorca, odczuwają ogólne spowolnienie. Ponadto, na sytuację banków w znacznym stopniu wpływają problemy klientów czy kontrahentów.
Rozwiązania wprowadzone tzw. ustawą antykryzysową czynią banki częściowo adresatami, a nawet pośrednimi lub bezpośrednimi wykonawcami niektórych zastosowanych instrumentów. W trakcie webinaru zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty wdrażanych rozwiązań dla przedsiębiorców, jak i dla samych banków, z uwzględnieniem rozwiązań biznesowych oraz nadzorczych.

Adresaci: Adresatami są przede wszystkim pracownicy banków wszystkich szczebli.

Trener: Ewa Dzido – Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 11.30

 1. Wpływ ustawodawstwa antykryzysowego na finansowanie przedsiębiorców.
  • Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS).
  • Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników.
  • Przestój ekonomiczny.
 2. Biznesowe rozwiązania wdrażane przez banki, z uwzględnieniem relacji konsumenckich.
  • Wakacje kredytowe.
  • Zmienione limity maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.
  • Weryfikacja tożsamości klienta.
 3. Zmiany w zasadach finansowania z udziałem instytucji państwowych, w tym BGK, PFR.
 4. Zawieszenie biegu terminów sądowych i tego konsekwencje.
 5. Zmiany w zakresie rozliczeń podatkowych.

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenieZapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.