Data rozpoczęcia szkolenia:

18.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia uwzględniające między innymi interpretacje GIIF, funkcjonalności wykorzystywanych w bankach rozwiązań informatycznych i oferowanych produktów bankowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

Korzyści ze szkolenia:

 • ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
 • dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia

Adresaci: Osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację oraz nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie oceny ryzyka, a w związku z tym adekwatnym zakresem stosowania przez bank środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności: koordynatorów, analityków, członków zarządu, pracowników kontroli wewnętrznej i compliance.

Trener: Ryszard Kowalik – Praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo – bankowym, realizował w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi koordynował wdrożenie program PPP i FT w 360 Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. – zabezpieczenie fizyczne i techniczne obiektów bankowych – organizację ochrony informacji prawnie chronionych banku – tworzenie i testowanie planów awaryjnych i ciągłości działania.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 11.30

1. Podstawy prawne.
2. Ocena ryzyka, a środki bezpieczeństwa finansowego.
3. Kiedy jest obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
4. Zakres środków bezpieczeństwa finansowego, w tym:
a) Identyfikacja i weryfikacja klienta oraz osoby działającej w jego imieniu.
b) Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
c) Ustalenie struktury, własności i kontroli.
d) Ocena stosunków gospodarczych oraz bieżący ich monitoring.
5. Omówienie czynników mogących wskazywać na możliwość zastosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego.
6. Katalog kryteriów świadczących o obowiązku stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Omówienie praktycznego wykonania obowiązków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz sposób ich dokumentowania.
8. Czas przechowywania informacji o sposobie i zakresie realizacji środków bezpieczeństwa finansowego w tym udokumentowanych analiz.

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.