Data rozpoczęcia szkolenia:

20.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Brak miejsc na szkolenie!!! Kolejny termin szkolenia w przygotowaniu.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej podstaw i przebiegu postępowania upadłościowego przedsiębiorcy oraz skutków tego postępowania na sytuację prawną banku – wierzyciela. Kryzys gospodarczy, które jest wynikiem ograniczeń i zakazów wynikających z epidemii COVID-19, spowoduje że coraz większa grupa przedsiębiorców będzie zmuszona do składania wniosków o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na odpowiedzialność, która może powstać w przypadku braku takiego wniosku, osoby zarządzające firmami nie będą miał innego wyjścia, że złożyć taki wniosek. Dotyczyć to będzie w szczególności spółek, gdzie brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może powodować odpowiedzialność cywilną, podatkową, a nawet karną. Na kanwie tak zarysowanej tematyki wykładowca wskaże bankom zagrożenia związane z ogłoszeniem upadłości, a także zalecany sposób ich postępowania.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą klientów, dochodzeniem należności bankowych, projektujących i dostosowujących regulacje wewnętrzne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banków oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

Trener: Jacek Kwiecień – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 11.30

 1. Cele postępowania upadłościowego
 2. Wierzytelności układowe i pozaukładowe
 3. Kto i kiedy może (powinien) zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości
 4. Wpływ upadłości na umowę kredytu
 5. Wpływ upadłości na umowę rachunku bankowego
 6. Wpływ upadłości na postępowania sądowe i administracyjne
 7. Ogłoszenie upadłości a zabezpieczenie spłaty udzielone przez osobę trzecią
 8. Zgłoszenie wierzytelności, jako element niezbędny do udziału w postępowaniu upadłościowym
 9. Pytanie uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.