Data rozpoczęcia szkolenia:

14.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Opis szkolenia:

BRAK MIEJSC na szkoleniu!!!

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy o mechanizmach prawnej restrukturyzacji przedsiębiorcy, uregulowanej w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w trybie sanacyjnym. Kryzys gospodarczy, które jest wynikiem ograniczeń i zakazów wynikających z epidemii COVID-19, spowoduje że coraz większa grupa przedsiębiorców, broniąc się przed upadłością, będzie rozpoczynać procesy restrukturyzacji. Dużym zainteresowaniem może cieszyć się postępowanie sanacyjne, które uchyla szereg przepisów ochronnych prawa pracy. Ponadto umożliwia ono zbywanie majątku restrukturyzowanego przedsiębiorcy ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej. Na kanwie tak zarysowanej tematyki wykładowca wskaże bankom zagrożenia związane z otwarciem procesu restrukturyzacji przedsiębiorcy, a także zalecany sposób ich postępowania.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą klientów, dochodzeniem należności bankowych, projektujących i dostosowujących regulacje wewnętrzne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banków oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

Trener: Jacek Kwiecień – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 13.00

 1. Cele procesów restrukturyzacji
 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
 3. Wierzytelności układowe i pozaukładowe
 4. Kto i kiedy może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalności
 5. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowę kredytu
 6. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowę rachunku bankowego
 7. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania sądowe i administracyjne
 8. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a zabezpieczenie spłaty udzielone przez osobę trzecią
 9. Spłata długów banku po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
 10. Skutki i przebieg postępowania sanacyjnego
 11. Restrukturyzacja osób prowadzących gospodarstwo rolne
 12. Pytanie uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenieZapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.