Data rozpoczęcia szkolenia:

12.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczny wzrost wiedzy i ukształtowanie postaw, jakie będą przydatne dla menadżerów do aktywności Pionu Sprzedaży w normalnej działalności Banku jak i w planie naprawczym lub restrukturyzacji. W trakcie szkolenia poruszone zostaną najważniejsze obszary, które determinują realizację celów w zakresie efektywności, zasobów ludzkich, pogodzenia ryzyka ze sprzedażą i osiągania założonych wyników. Szkolenie ma charakter praktyczny i pomoże przygotować organizację do skutecznej reakcji na losowe zdarzenia zewnętrzne

Adresaci: Prezesi Zarządów, Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Oddziałów.

Trener: Adrian Węcel 13 letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizacji, w której zarządzał sprzedażą.  Aktualnie Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży w banku spółdzielczym.

Cena: … zł

Plan szkolenia:

1. Nowa rzeczywistość –poszukiwanie naszej przewagi konkurencyjnej.
• dotychczasowa forma biznesu: pomaga czy utrudnia, co mam, co działa, jak dotrę do klienta?
• odpowiadam za sprzedaż: na czym się skupić w dobie bezpowrotnie utraconych przychodów odsetkowych – co dzisiaj jest priorytetem?
• brak sprzedaży – konsekwencje dla Pracowników i Banku.
2. Strategia sprzedaży – czym dla mnie jest sprzedaż?
• ludzie – fundament sukcesu, jak zarządzać emocjami, jak rozpoznać i wpłynąć na postawę Pracownika?
• procedury i ich rola w realizacji założeń biznesowych, celów Zarządu i wymagań nadzorczych,
• plan sprzedaży – najważniejszy dokument w Banku, szczegóły i realizacja miesięcznej sprzedaży (droga i liczenie), co jest kaloryczne dla wyniku,
• system motywacyjny – motywuje czy stresuje, klucz do wpływu na działania sprzedawców i realizacji celów Zarządu,
• zarządzanie aktywnością Dyrektorów i Doradców, CRM, standardy obsługi, proces sprzedaży, rozliczanie,
3. Działania Szefa Sprzedaży przed i w trakcie planu naprawczego.
• komunikacja kluczem do sukcesu, jaki jest mój styl i jak przekłada się na osiągane wyniki,
• „ramię w ramię” – jak motywować własną marką, odprawy, cele i ich realizacja, aktywny trening umiejętności,
• najgorszy, możliwy scenariusz, czyli czego boją się Pracownicy pierwszego frontu i jak mogę im pomóc.

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenieZapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.