Data rozpoczęcia szkolenia:

22.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Proces  efektywnego skompletowania dokumentacji wniosku kredytowego, a następnie jego rozpatrzenia przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich pozyskanych źródeł danych, w praktyce  nastręcza młodym i mało doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego.  

Szkolenie oparte na  doświadczeniach praktycznych i  przykładach, zapewnia: 

 • poznanie zestawu dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą źródłową do analizy, 
 • umiejętność  szybkiego znajdowania  w dokumentach najważniejszych danych, typowania danych do wyjaśnienia z klientem,   
 • poznanie  przez początkujących doradców klienta oraz analityków kredytowych, zasad prostej i  szybkiej analizy pionowej i poziomej RZiS oraz  Bilansu, ułatwiających analizę wstępną, szybkie wnioskowanie z danych i prowadzenie pierwszych rozmów z Klientami, 
 • zdobycie/ugruntowanie  syntetycznej wiedzy nt najczęściej wykorzystywanych form prawnego zabezpieczenia transakcji kredytowych  i dokumentowych źródeł danych do ich oceny. 

ADRESACI: początkujący  Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni  w obszarze Sprzedaży (doradcy klienta) oraz w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy  kredytowi)   –   stawiający pierwsze kroki w bankowości lub na stanowiskach analitycznych,  potrzebujący   praktycznej wiedzy i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy

TRENER: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: … zł

Plan szkolenia:

BRAK MIEJSC na szkoleniu!!! Kolejny termin w przygotowaniu.

Szkolenie przewidziane w godzinach od 09:30 do 11:30

I. Dobre praktyki w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy wniosku kredytowego – lista dokumentów wg głównych segmentów procesu oceny i charakterystyki Klienta.

Omówienie na przykładach głównych cech poszczególnych dokumentów, oraz wskazanie w ich treści źródła danych istotnych dla Banku w procesie analizy – „czytanie danych” :

 • Dokumenty określające status prawny Klienta:
 • Dokument dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej
 • Dokumenty do oceny prawnego zabezpieczenia kredytu
 • Dokumenty do oceny inwestycji
 • Kwestionariusz osobisty właściciela / wspólnika / poręczyciela / współmałżonka / rolnika /
 • Informacje dodatkowe – Klient / Poręczyciel
 • Dokumenty dotyczące podmiotów istotnie powiązanych

II. Dla początkujących doradców Klienta – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, jako element niezbędnego przygotowania do pierwszych rozmów / kontynuacji rozmów z potencjalnymi kredytobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

III. Dla początkujących analityków kredytowych – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, Przepływów finansowych, Wiarygodności kredytowej, jako element przyspieszający podjęcie decyzji o ewentualnej odmowie udzielenia kredytu, lub braku kontynuacji dalszego rozpatrywania złożonego wniosku kredytowego.

VI. Charakterystyka najczęściej stosowanych form prawnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych – główne cechy, znaczenie dla oceny ryzyka, źródła danych.

 

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: webinary@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Zasady odpłatności

Z uwagi na panującą sytuację, szkolenia on-line będą realizowane nieodpłatnie dla pracowników Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w okresie od kwietnia do czerwca 2020. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.