Temat SzkoleniaCategoryData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia24.03.2020uregulowania-prawnelublin
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego21.02.2020uregulowania-prawnelublin
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)24.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowaolsztyn rzeszow
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych18.02.2020uregulowania-prawnelublin
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych27.03.2020uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty28.02.2020uregulowania-prawnelublin
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka03.03.2020uregulowania-prawnelublin
Etyka w bankowości10.03.2020uregulowania-prawnelublin
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.21.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą24.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą25.02.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Kurs kasjera złotowo-walutowego10.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowarzeszow
Kredytowanie gospodarstw domowych24.02.2020kredytylublin
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowej20.03.2020kredytylublin
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.16.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Prawo konsumenta do reklamacji i pozasądowego rozpoznania sporu w kredytach konsumenckich19.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego20.02.2020analiza-ryzyk-bankowychwarszawa
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 2 – NOWA edycja20.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 3 – NOWA edycja11.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.19.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 2) – NOWA edycja18.02.2020analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 3) – NOWA edycja05.03.2020analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni17.02.2020kredytywroclaw
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń17.02.2020kredytykatowice wroclaw
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego19.02.2020analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego (JST)25.02.2020kredytykatowice wroclaw
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach26.02.2020kredytywroclaw
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności w banku spółdzielczym26.02.2020analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.02.2020rachunkowosckatowice wroclaw
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87629.02.2020rachunkowoscwroclaw
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (2 dni)03.03.2020kredytywroclaw
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego06.03.2020analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Zasady ważnego zawierania umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń -zasady reprezentacji i zawierania umów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.09.03.2020kredytywroclaw
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących10.03.2020analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty12.03.2020zarzadzaniekatowice wroclaw
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.17.03.2020zarzadzaniekatowice wroclaw
Wycena i monitoring zabezpieczeń19.03.2020kredytykatowice wroclaw
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEM20.03.2020kredytywroclaw
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II23.03.2020kredytywroclaw
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty24.03.2020zarzadzaniewroclaw
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.27.03.2020zarzadzaniewroclaw
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni30.03.2020kredytykatowice wroclaw
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności10.03.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Kurs kasjera złotowo-walutowego (2 dni)20.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowabialystok rzeszow
Zarządzanie zmianą – przeprowadzenie pracowników przez zmianę w 2020 roku21.02.2020, zarzadzanierzeszow zamowione-przez-bank
Aktywna sprzedaż produktów bankowych 2020 sprzedaż pro aktywna i finalizacja sprzedaży22.02.2020, sprzedaz-i-obsluga-klientarzeszow zamowione-przez-bank
Podatki w BS25.02.2020rachunkowoscrzeszow
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego27.02.2020zarzadzaniebialystok rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw27.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej28.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (2 dni)28.02.2020kredytyrzeszow
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym03.03.2020kredytyrzeszow
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności03.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni09.03.2020kredytyrzeszow
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego12.03.2020zarzadzanierzeszow
Kontrola wewnętrzna13.03.2020zarzadzanierzeszow
Ochrona danych Osobowych14.03.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87614.03.2020rachunkowoscrzeszow
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)16.03.2020kredytyrzeszow
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty19.03.2020kredytyrzeszow
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,20.03.2020analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.24.03.2020zarzadzanieolsztyn rzeszow
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.03.2020rachunkowoscolsztyn rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87604.04.2020rachunkowoscbialystok rzeszow
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.16.04.2020zarzadzaniebialystok rzeszow
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni20.04.2020kredytyolsztyn rzeszow
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.23.04.2020zarzadzanierzeszow
Prawo konsumenta do reklamacji i pozasądowego rozpoznania sporu w kredytach konsumenckich19.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Tajemnica bankowa oraz zmiany w Ochronie danych osobowych28.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.02.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.03.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
(II) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów21.02.2020zarzadzaniekatowice wroclaw
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie27.03.2020zarzadzaniekatowice wroclaw
Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie19.02.2020marketingbialystok rzeszow
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami26.02.2020uregulowania-prawnerzeszow
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego04.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.04.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego09.03.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads13.03.2020zarzadzaniebialystok rzeszow
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
Etyka w bankowości29.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Etyka w bankowości10.03.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym27.02.2020kredytywarszawa
Zakres odpowiedzialności pracownika banku28.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku09.03.2020kredytywarszawa
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności bankowych. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej17.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Kurs kasjera złotowo-walutowego.18.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności19.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Obowiązki banku jako administratora danych osobowych po reformie. Stan prawny według RODO i ustaw po nowelizacji: o ochronie danych, prawa bankowego i kodeksu pracy21.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego. Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece26.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Podatki w bankach spółdzielczych 202026.02.2020rachunkowosckrakow
(II) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie28.02.2020marketingwroclaw
(III) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów13.03.2020zarzadzaniewroclaw
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami18.02.2020zarzadzaniekatowice wroclaw
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych21.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
Podatki w bankach spółdzielczych 202024.02.2020rachunkowoscwroclaw
Podatki w bankach spółdzielczych 202027.02.2020rachunkowosckatowice wroclaw
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym według aktualnych przepisów prawa28.02.2020rachunkowosckrakow
Spółki Handlowe – Kompendium dla Banków Spółdzielczych27.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej18.04.2020, bezpieczenstworzeszow zamowione-przez-bank
Aktualne wymogi prowadzenia i monitoringu zadań ustawowych wobec pracodawcy prowadzone przez służby kadrowo-płacowe 2019/202025.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności12.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego13.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami16.03.2020zarzadzaniewroclaw
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności18.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego19.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).19.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa26.03.2020zarzadzaniewroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw05.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności Banku06.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty24.02.2020zarzadzaniewarszawa
Profesjonalny doradca bankowy07.04.2020sprzedaz-i-obsluga-klientawarszawa
Podatki w bankach spółdzielczych 202018.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO20.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.04.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń24.02.2020kredytyrzeszow
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń20.03.2020kredytyolsztyn rzeszow
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym05.03.2020kredytywarszawa
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy10.03.2020rachunkowoscwarszawa
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)11.03.2020bezpieczenstwowarszawa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych – zagadnienia praktyczne i omówienie szczegółowych problemów12.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń19.03.2020kredytywarszawa
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r.23.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Lista płac 2020 PIT 0- – PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków25.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Studium depozytowe30.03.2020produkty-bankowewarszawa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń.28.02.2020kredytykrakow
Ceny transferowe05.03.2020rachunkowosckrakow
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku06.03.2020zarzadzaniekrakow
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania10.03.2020kredytykrakow
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK10.03.2020kredytykrakow
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego11.03.2020zarzadzaniekrakow
Gospodarka własna banku spóldziełczego – kompendium wiedzy12.03.2020rachunkowosckrakow
Elementy prawa restrukturyzacyjnego13.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego13.03.2020uregulowania-prawnekrasnystaw lublin
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy19.03.2020uregulowania-prawneradziechowy krakow
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami19.03.2020bezpieczenstwokrakow
Działalność depozytowa w roku 2020 – mikrorachunek podatkowy, przedsiębiorca konsumentem, split payment 2, obsługa osób z niepełnosprawnościami20.03.2020rachunkowosckrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników – aktualny stan prawny21.03.2020, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego24.03.2020kredytykrakow
Etyka bankowa. O kształtowaniu kultury etycznej w bankach. Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w bankach w świetle aktualnych przepisów oraz tzw. dyrektywy o sygnalistach25.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Kurs kasjera złotowo-walutowego.26.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach banku spółdzielczego27.03.2020bezpieczenstwokrakow
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego31.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Rachunki uśpione – zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami oraz praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA02.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Profesjonalny doradca kredytowy04.03.2020sprzedaz-i-obsluga-klientawarszawa
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.13.03.2020kredytywarszawa
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego17.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego18.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87621.03.2020rachunkowoscwarszawa
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych – model biznesowy banku spółdzielczego24.03.2020zarzadzaniewarszawa
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty02.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy18.03.2020rachunkowoscrzeszow
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP27.03.2020rachunkowoscbialystok rzeszow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w Banku Spółdzielczym06.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Etyka w bankowości23.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Metodyki ocen odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych20.03.2020zarzadzanierzeszow
Kurs kasjera złotowo-walutowego03.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowakrasnystaw lublin