Oddział w Warszawie

Oddział w Warszawie2018-06-13T14:38:05+00:00

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura14.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201216.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa w świetle obowiązujących i przyszłych zmian prawnych16.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Zadania i obowiązki Członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych16.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.16.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.17.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura17.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)20.11.201821.11.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA20.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)22.11.2018Kredytykredyty
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym23.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Analiza finansowo-ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych23.11.2018Kredyty, kredyty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH23.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych24.11.2018Kredytykredyty
Odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym26.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)26.11.201827.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.28.11.2018Kredytykredyty
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku spółdzielczym (2 dni)29.11.201830.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)29.11.2018Kredytykredyty
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH03.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.03.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)11.12.2018Kredytykredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)17.12.201818.12.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału
kom.:797 308 503

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel: 22 539 51 18

e-mail: frbs.warszawa@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie