Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)

Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)

Data rozpoczęcia szkolenia:

26.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

26.11.2018
27.11.2018

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:
– przedstawienie ważnego szkolenia dla pracowników księgowości banku oraz zainteresowanych
– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, rozmów, dyskusji – również poza szkoleniem
– integrację środowiska osób zajmujących się niełatwym odcinkiem funkcjonowania banku
– przedstawienie podstaw prawnych oraz przepisów wykonawczych od 2017r.
– przedstawienie zmian dotyczących wyceny kredytów
– prezentacja zmian w sprawozdaniach finansowych
– omówienie wybranych Krajowych Standardów Rachunkowości

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników księgowości banku,

Zapraszamy Wiceprezesów i Członków Zarządu banku ds. Finansowych oraz GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH , którzy corocznie spotykają się by podtrzymać bardzo dobrą atmosferę wśród swojego środowiska, ceniących sobie wspólną wymianę doświadczeń. Którym zależy na podtrzymaniu lub zawarciu nowych znajomości (zawodowych i prywatnych).
Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych tematem, a nie wymienionych powyżej.

PROWADZENIE: biegły rewident, wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Podstawa prawna zmian – ustawa o rachunkowości i przepisy wykonawcze obowiązujące od roku 2017

II. Zastosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości
1. Zasada memoriału i współmierności
2. Zasada ostrożności
3. Zasada istotności

III. Zmiany zasad wyceny kredytów – przykładowa ewidencja
1. Operacje z podmiotami z sektora finansowego, niefinansowego, budżetowego – ewidencja w zespołach 1, 2, 3
2. Aktywo i rezerwa na odroczony podatek dochodowy – ewidencja w zespole 5
3. Podatek dochodowy bieżący i odroczony – ewidencja w zespole 6
4. Odpisy aktualizujące odsetki naliczone od udzielonych kredytów – ewidencja w zespole 7
5. Przychody z odsetek od kredytów – ewidencja w zespole 8

IV. Prezentacja zmian w sprawozdaniach finansowych
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

V. Wybrane Krajowe Standardy Rachunkowości
1. KSR 7 – Polityka rachunkowości
2. KSR 9 – Sprawozdanie z działalności
3. KSR 11 – Środki trwałe

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-16T13:53:45+00:00Październik 16th, 2018|Rachunkowość i finanse banków|