Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)

Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)

Data rozpoczęcia szkolenia:

22.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

22.11.2018

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone tematyce związanej z procesem oferowania kredytów hipotecznych w myśl ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (UoKH).
Stanowi ugruntowanie wiedzy z zakresu oferty produktowej w obszarze kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Szkolenie posiada 2 części, teoretyczną opisującą zakres oferty, parametry i proces udzielania kredytów hipotecznych zgodnie z nową ustawą o kredycie hipotecznym oraz cześć praktyczną w trakcie, której omówiona zostanie funkcjonalność generatorów Formularzy Informacyjnych.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
• Zakres oferty produktowej w obszarze kredytów zabezpieczonych hipotecznie
• Omówienie procesu udzielania kredytów hipotecznych po wdrożeniu UoKH
• Jak realizować asystę przedkontraktową zgodnie z wymogami ustawowymi
• Jak korzystać z narzędzia służącego do generowania Formularzy Informacyjnych w myśl ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• okazja do konsultacji z wiodącym menadżerem ds. kredytów konsumenckich i hipotecznych w Banku BPS S.A.
• wieloaspektowe omówienie tematu asysty przedkontraktowej i zgodności procesu oferowania kredytów hipotecznych z ustawą (UoKH)
• znaczące wsparcie merytoryczne i praktyczne by wdrożyć narzędzie „Generator Formularzy Informacyjnych” w swoim banku.

PROWADZENIE: Wiodący Menadżer Produktów w Departamencie Zarządzania Produktami Banku BPS S.A. Odpowiadała za projekty związane ze zmianą procesów i regulacji produktowych w związku z wdrożeniem ustawy o kredycie konsumenckim w 2011 roku oraz ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Plan szkolenia:

I. Definicje pojęć i skrótów używanych we wzorcowych regulacjach kredytów detalicznych
II. Zakres oferty kredytów zabezpieczonych hipotecznie
1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom
2. Uniwersalny kredyt Hipoteczny UKH
3. Kredyt Konsolidacyjny
III. Parametry kredytów zabezpieczonych hipotecznie
IV. Proces udzielania kredytów hipotecznych zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
1. Obowiązki informacyjne wobec konsumentów
1) Zasady dobrych praktyk w zakresie kredytu hipotecznego
2) Reklama kredytu hipotecznego
3) Asysta przedkontraktowa
4) Informacje ogólne o kredycie w myśl art. 10 UoKH
5) Formularz Informacyjny
2. Generator Formularza Informacyjnego jako skuteczne narzędzie do przygotowywania Formularzy Informacyjnych dla konsumentów – omówienie działów składających się ze:
1) Wstępnej analizy
2) Pre – wniosku – czyli danych uzupełniających do Formularza Informacyjnego (FI) Formularza Informacyjnego (FI)
3) Harmonogramów spłat rat kredytu hipotecznego
4) Symulacji kosztów ekspozycji kredytowej dla stawki WIBOR 3M wynoszącej
3 %, 5 % i 10 % zgodnie z rekomendacją KNF.
3. Wniosek kredytowy
1) Zasady ogólne i omówienie formularza wniosku
2) Tryb przekazywania Wnioskodawcy decyzji kredytowej dla kredytów hipotecznych stanowiącej ofertę zgodnie z UoKH
4. Projekt umowy o kredyt hipoteczny
5. Decyzja kredytowa
6. Umowa o kredyt hipoteczny
1) Obowiązki informacyjne
a) Informacje o ryzyku zmiennej stopy procentowej
b) Informacje zawarte w formularzu informacyjnym
c) Informacje obowiązkowe w przypadku kredytów z okresem powyżej 25 lat
2) Zasady zmiennego oprocentowania kredytu hipotecznego
3) Zasady zwrotu konsumentowi opłat i innych kosztów
4) Odstąpienie od umowy kredytowej
7. Usługi dodatkowe oferowane zwykle wraz z kredytem hipotecznym – x’selling

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-09T10:40:55+00:00Sierpień 17th, 2018|Kredyty|