Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej dla początkujących (2 dni)

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej dla początkujących (2 dni)

Data rozpoczęcia szkolenia:

05.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

05.12.2018
06.12.2018

Opis szkolenia:

Część 1 – wykład

Część 2 – praktyczne warsztaty

Szkolenie przygotowano jako dwa  jednodniowe zjazdy, gdzie:

 1. pierwszy zjazd poświęcony będzie przedstawieniu teorii z zakresu zarządzania płynnością natomiast,
 2. drugi zjazd to praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel, na których uzyskaną wcześniej wiedzę będzie można wykorzystać na konkretnych przykładach.

 

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku bankowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka jednak jego materializacja może zachwiać każdą instytucją. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować poszczególne komponenty ryzyka stopy procentowej oraz prawidłowo je oceniać. Poznają podstawowe metody pomiaru ryzyka stopy procentowej oraz nauczą się je stosować, umiejętnie wykorzystując ich wady i zalety tak, aby zbudować efektywny i spójny model pomiaru ryzyka.

Zakres szkolenie skoncentrowany jest na identyfikacji i pomiarze źródeł ryzyka stopy procentowej, w szczególności ryzyka bazowego, opcji klienta, krzywej dochodowości i przeszacowania, wskazując najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie oraz przekazując praktyczne wskazówki umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem płynności.

PROWADZENIE: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ryzyka stopy procentowej
 2. Identyfikowanie ryzyka stopy procentowej:
  1. Ryzyko przeszacowania,
  2. Ryzyko bazowe,
  3. Ryzyko krzywej dochodowości,
  4. Ryzyko opcji klienta.
 3. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
  1. Analiza luki przeszacowania,
  2. Symulacja zmian wyniku odsetkowego.
 4. Limitowanie i monitorowanie ryzyka stopy procentowej
 5. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
  1. Założenie zapewniające prawidłowe przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
  2. Analiza testów warunków skrajnych.
 6. Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym.

 

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie
2018-10-22T15:48:56+00:00Wrzesień 4th, 2018|Zarządzanie|