Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty komputerowe dla początkujących (2 dni)

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty komputerowe dla początkujących (2 dni)

Data rozpoczęcia szkolenia:

20.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

20.11.2018
21.11.2018

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowano w dwóch częściach, gdzie:
pierwszy dzień poświęcony będzie przedstawieniu teorii z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
drugi dzień to praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel, na których uzyskaną wcześniej wiedzę będzie można wykorzystać na konkretnych przykładach.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodną z zapisami Rekomendacji M. Na wykładach przedstawione zostaną obowiązki Banku wynikające z zapisów Rekomendacji M, metody pomiaru ryzyka operacyjnego (rejestr zdarzeń operacyjnych, szacowanie strat, mapa ryzyka operacyjnego, KRI, karta ocen). Na warsztatach będzie można w praktyce przećwiczyć metody pomiaru ryzyka operacyjnego.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem płynności.

PROWADZENIE:  specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Ryzyko operacyjne – podstawowe zasady, definicje,
2. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym:
a) Polityka kadrowa
b) Księga procesów
c) Outsourcing
d) Plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne
3. Identyfikacja ryzyka operacyjnego:
a) Rejestr zdarzeń operacyjnych,
b) Klasyfikacja zdarzeń operacyjnych,
c) Wycena strat operacyjnych,
d) Nowe kategorie strat operacyjnych.
4. Pomiar prawdopodobieństwa:
a) Prawdopodobieństwo częstości,
b) Prawdopodobieństwo dotkliwości,
c) Rozkłady prawdopodobieństwa.
5. Mapa ryzyka operacyjnego
a) Wykres punktowy,
b) Wartość oczekiwana – interpretacja matematyczna,
b) Punkty podziału wykresu: dotkliwość, częstość.
6. Karta ocen (SCORECARD)

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T19:04:07+00:00Październik 3rd, 2018|Zarządzanie|