ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2018

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie przepisów prawnych, a także orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, dotyczących udziału banków spółdzielczych w przetargach publicznych na usługi bankowe.

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie prawa zamówień publicznych, w kontekście banków spółdzielczych jako wykonawców zamówienia publicznego, na etapie przygotowania oferty, udziału w postępowaniu oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie jest dedykowane pracownikom komórek i jednostek organizacyjnych banków spółdzielczych zajmujących się przygotowywaniem ofert i wykonujących wszelkie inne czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie usług bankowych.

TRENER: Radca prawny.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zdobywał w Wydziale Zamówień Publicznych organu administracji publicznej. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Plan szkolenia:

I CZĘŚĆ SZKOLENIA–10.00 –11.30

 1. Wprowadzenie -akty prawne w zakresie zamówień publicznych;
 2. Bank spółdzielczy jako wykonawca zamówienia publicznego;
 3. Konsorcjum banków spółdzielczych jako wykonawca zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa  Krajowej Izby Odwoławczej;
 1. Podmioty zobowiązanie do stosowania prawa zamówień publicznych w zakresie usług bankowych;
 2. Gmina, powiat, województwo jako zamawiający w świetle ustawy o finansach publicznych;
 3. Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zaciąganie kredytów przez jednostki   samorządu terytorialnego.

II CZĘŚĆ SZKOLENIA–11.45 –13.15

 1. Wartość zamówienia publicznego na usługi bankowe;
 2. Przygotowanie i złożenie przez bank spółdzielczy oferty w postępowaniu;
 3. Prawa i obowiązki banku spółdzielczego jako wykonawcy zamówienia publicznego;
 4. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Wykonanie, zmiana i rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne na usługi bankowe.

III CZĘŚĆ SZKOLENIA 14.00 –15.00

 1. Najczęściej popełniane błędy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na     usługi bankowe;
 1. Pytania i indywidualne konsultacje.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-24T16:23:47+00:00Październik 24th, 2018|Uregulowania prawne|