Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012

Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012

Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

16.11.2018

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników Banków Spółdzielczych z obecnie obowiązującymi przepisami dewizowymi oraz regulacjami przyjętymi w Zrzeszeniu. W trakcie spotkania przekazywane są informacje na temat aktualnych oraz planowanych zmian w Instrukcjach, taryfach oraz systemach informatycznych.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia mają możliwość zadawania pytań związanych z szeroko pojętymi rozliczeniami dewizowymi.
Analiza ustawy o usługach płatniczych pozwoli przygotować regulacje własne Banków Spółdzielczych wymagające dostosowania do prawa europejskiego.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych i Oddziałów Banku BPS zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów oraz pracownicy zaplecza realizujący transakcje dewizowe.

PROWADZENIE: od 1997 pracownik Departamentu Dewizowego GBPZ, obecnie Naczelnik Wydziału Przekazów w Banku BPS SA. Członek Komitetu do Spraw Płatności przy Związku Banków Polskich z ramienia Banku BPS S.A.  oraz Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2. Od 2009 wiceprzewodnicząca Zespołu ds. PSD w Banku  BPS S.A.

Plan szkolenia:

I. Ustawa „Prawo dewizowe” z dn. 27.07.2002 r. – zmiany wprowadzone po 15 maja 2009 r.
• Terminologia użyta w Ustawie;
• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 sprawie informacji
• Towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1781/2006

II. Ograniczenia w realizacji zleceń w obrocie dewizowym obowiązki banku i obowiązki klienta
• w związku z ustawą prawo dewizowe;
• w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
• w związku z przestrzeganiem sankcji europejskich.
III. System SWIFT, Euro Elixir, Target2;
1. Kody BIC
2. IBAN jako standard rachunku płatniczego

IV. Renty i emerytury zagraniczne
• Bank jako płatnik;
• Zaliczka na podatek dochodowy;
• Składka zdrowotna;
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

V. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty
w euro – obowiązki banku
1. SEPA – standard rozliczeń europejskich;
• zakres geograficzny
• główne założenia
• koszty SHA w świetle ustawy o usługach płatniczych
• IBAN jako identyfikator płatności
2. Zmiany systemowe w związku z Rozporządzeniem;
3. Zmiany w Instrukcji;
4. Zmiany w Regulaminach dla Klientów.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-24T16:12:19+00:00Październik 24th, 2018|Uregulowania prawne|