RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

16.11.2018

Opis szkolenia:

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu omówienie problematyki stosowania Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych(RODO) na procesy przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, wykonywania przez nich pracy a także świadczeniami pracodawcy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po 25 maja 2018 r.
Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i projektowanymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów czynności podejmowanych przez pracodawcę w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z ustawy – Kodeks pracy i ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek i jednostek organizacyjnych ds. kadr oraz HR.

TRENER:  Radca prawny. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze ochrony danych osobowych.

Plan szkolenia:

I CZĘŚĆ SZKOLENIA: 10:00–11:30
1. Źródła prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych.
a) Systematyka źródeł prawa;
b) Źródła prawa pracy;
c) Źródła prawa ochrony danych osobowych;
d) Akty prawa wewnętrznego obowiązujące u pracodawcy (Regulamin pracy, Regulamin
ZFŚS, Polityka ochrony danych osobowych);
e) RODO w systemie źródeł prawa;
f) Ustawa o ochronie danych osobowych i projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679;
2. Definicja danych osobowych w świetle obowiązujących aktów prawnych;
a) Definicja danych osobowych;
b) Kategorie danych osobowych;
c) Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO;
d) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;
e) Klauzule informacyjne;

II CZĘŚĆ SZKOLENIA: 11:45–13:15
3. Prawa i obowiązki Pracodawcy w świetle RODO;
a) Pracodawca jako Administrator danych osobowych;
b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych;
c) Czy pracownik Wydziału Kadr może być Inspektorem Ochrony Danych?
d) Zgłoszenie naruszenia danych osobowych – procedury;
e) Rejestr czynności przetwarzania;
4. Prawa i obowiązki Pracownika w świetle RODO;

III CZĘŚĆ SZKOLENIA: 14:00 –15:30
5. Rekrutacja – przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie;
a) Podstawa prawna – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy – brzmienie obowiązujące oraz projekt
nowelizacji;
b) Art. 6 RODO – obowiązek prawny jako podstawa przetwarzania danych;
c) Kategorie danych osobowych;
d) Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy;
e) Zdjęcia osób ubiegających się o zatrudnienie a ochrona wizerunku;
6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników;
a) Podstawa prawna – art. 221 § 2 Kodeksu Pracy – brzmienie obowiązujące oraz projekt
nowelizacji;
b) Art. 6 RODO – obowiązek prawny jako podstawa przetwarzania danych;
c) Kategorie danych osobowych;
d) Czas przechowywania danych osobowych pracowników;
e) Zdjęcia pracowników a ochrona wizerunku;
7. Monitoring w miejscu pracy i monitoring poczty elektronicznej w świetle
nowelizacji Kodeksu Pracy.
8. Przetwarzanie danych osobowych a ZFŚS;
a) Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS;
b) Przetwarzanie danych osobowych pracowników a ZFŚS;
c) Przetwarzanie danych osobowych członków rodziny pracowników a ZFŚS;
d) Projekt nowelizacji ustawy o ZFŚS;

IV CZĘŚĆ SZKOLENIA 15:30 –16:00
Pytania i indywidualne konsultacje

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T17:27:39+00:00Czerwiec 22nd, 2018|Uregulowania prawne|