Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR

Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR

Data rozpoczęcia szkolenia:

13.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

13.11.2018

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA: Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć egzekucyjnych.
Prezentacja aktualnego stanu prawnego wynikającego z najnowszych regulacji prawnych, orzecznictwa sądowego oraz nauki prawa. Prezentacja tematyki blokad STIR które zaczną obowiązywać od 30 kwietnia 2018r., oraz zagadnień zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR.
Przedstawienie zagrożeń związanych z nieprawidłową realizacją przez Bank obowiązków prawnych związanych z realizacją zajęć na rachunkach bankowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu, jako wykładowca współpracuje z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej od wielu lat.

Plan szkolenia:

  1. Zasady i zakres zajęcia rachunku bankowego.
  2. Zasady zajęcia komorniczego rachunków wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem rachunków wspólnych małżonków.
  3. Zakres dozwolonych wypłat z rachunku w czasie egzekucji.
  4. Problematyka naliczenia i realizacji kwoty wolnej od egzekucji na rachunkach oszczędnościowych.
  5. Problematyka zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych.
  6. Szczególne zasady egzekucji z rachunków bankowych związanych z dokumentem.
  7. Szczególne uregulowania egzekucji administracyjnej z rachunków bankowych.
  8. Instytucja blokady STIR.
  9. Zbieg zajęcia rachunku i blokady STIR.
  10. Dozwolony zakres realizacji zajęcia w ciężar rachunków objętych blokadą STIR.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie
2018-10-23T13:36:50+00:00Czerwiec 11th, 2018|Uregulowania prawne|