Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – III zjazd. Szkolenie 3-dniowe.

Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – III zjazd. Szkolenie 3-dniowe.

Data rozpoczęcia szkolenia:

03.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

03.12.2018
05.12.2018

Opis szkolenia:

Cele i korzyści z kursu:

  • Uczestnicy otrzymają wiedzę w kwestii najważniejszych zagadnień z dziedziny rachunkowości i rachunkowości bankowej
  • Kurs prowadzony jest  w formie teoretyczno-praktycznej.
  • W trakcie trzeciego zjazdu uczestnicy dokonają analuizy sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel

ADRESACI: szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Głównych Księgowych Banku Spółdzielczego

PROWADZENIE: biegły rewident, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczeń oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Stały wykładowca i współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

Zjazd III 3-5 grudnia 2018 r.

Analiza sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel
1. Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Informacja dodatkowa
3. Analiza ekonomiczno-finansowa sprawozdania finansowego Banku
a) Analiza wstępna
b) Analiza pionowa – struktury
c) Analiza pozioma – porównawcza
d) Analiza wskaźnikowa
4. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
5. Wdrożenie MSR w Banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-01T13:55:29+00:00Wrzesień 20th, 2018|Rachunkowość i finanse banków|