Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym

Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym

Data rozpoczęcia szkolenia:

11.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

11.12.2018

Opis szkolenia:

Banki są zobowiązane do podejmowania ryzyka adekwatnego do poziomu posiadanych funduszy własnych. Podstawowe mierniki adekwatności kapitałowej to wskaźniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni. W celu konstrukcji wewnętrznych miar adekwatności kapitałowej bank powinien zdefiniować istotne rodzaje ryzyka oraz przekształcić miary ryzyka w miary adekwatności kapitałowej. Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową.

Cele szkolenia: Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie elementów zarządzania adekwatnością kapitałową z uwzględnieniem istotnych rodzajów ryzyka, które podlegają przeglądom.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona klasyfikacja rodzajów ryzyka występujących w banku z uwzględnieniem skali działania oraz modelu biznesowego.
 2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do zorganizowania zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową.
 3. Zapoznanie się z zasadami przeprowadzania testów warunków skrajnych, testów odwróconych oraz budowy planów awaryjnych.
 4. Uzyskanie wskazówek wdrożeniowych regulacji wzorcowych trzech zrzeszeń (w tym jednego w organizacji).
 5. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do opracowania regulacji w zakresie zarządzania adekwatnością kapitałową.
 6. Uzyskanie wzorów notatek z przeglądu zarządczego stanowiącego element szkolenia.

ADRESACI: członkowie Zarządu, pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem, pracownicy komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, inne osoby zainteresowane problematyką.

PROWADZENIE: 

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Zachodni – WBK) z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na Stanowisku ds. zgodności oraz IOD.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Definicja adekwatności kapitałowej;
 2. Klasyfikacja istotnych rodzajów ryzyka;
 3. Definicja funduszy własnych;
 4. Zasady wyliczania wskaźników kapitałowych oraz normy ostrożnościowe w tym zakresie na 2019r.;
 5. Minimalne wymogi kapitałowe;
 6. Zasady przekształcania miar ryzyka na wymogi wewnętrzne;
 7. Wskaźnik dźwigni;
 8. Testy warunków skrajnych oraz testy odwrócone;
 9. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji sytuacji podmiotów wyznaczających stawki rynkowe oprocentowania.
 10. Zasady weryfikacji limitów w kontekście wskaźników ogólnego poziomu ryzyka;
 11. Kapitałowe plany awaryjne oraz plany awaryjne w zakresie istotnych rodzajów ryzyka;
 12. Polityka dywidendowa;
 13. Organizacja zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową;
 14. System informacji zarządczej;
 15. System kontroli wewnętrznej w zakresie adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem istotnym, w tym projektowanie kart testowania;
 16. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T15:23:00+00:00Październik 18th, 2018|Analiza ryzyk bankowych|