Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników, identyfikacja transakcji podejrzanych, środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie z 2018 r.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników, identyfikacja transakcji podejrzanych, środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie z 2018 r.

Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

19.11.2018

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Szkolenie pozwoli zdobyć i uaktualnić wiedzę na temat nowych przepisów i praktycznych rozwiązań dotyczących ich stosowania,
Uczestnicy rozwiną kompetencje pozwalające na prawidłową realizację obowiązków
związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Korzyści ze szkolenia:
ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej, zaprezentowane zostaną praktyka i przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.

ADRESACI: Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do wykonywania przepisów Ustawy o praniu… oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w Bankach

PROWADZENIE: ABI w bankach od kilkunastu lat, od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Obecnie zarządza tą dziedziną nie tylko w Polsce ale i w skali międzynarodowej. Odpowiadał za nią również w Banku Zrzeszającym. Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych. Koordynator AML oraz ekspert, audytora i trenera w tej dziedzinie. Ponadto przeprowadził w bankach spółdzielczych wiele szkoleń z zakresu ochrony danych i AML.

Plan szkolenia:

I. Charakterystyka prania pieniędzy – praktyczne aspekty wpływające na obowiązki pracownika i banku, np. rozróżnienie między praniem pieniędzy a fraudem niebędącym praniem w kontekście zgłoszenia i odpowiedzialności
1) Charakter przestępstwa prania pieniędzy, w szczególności różnica między praniem pieniędzy i innymi przestępstwami, dążenie do legalizacji przez tworzenie pozornie legalnego źródła pochodzenia pieniędzy
2) Konsekwencje prawne i wizerunkowe wynikające z braku skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
3) Podstawowe metody prania pieniędzy w praktyce, np. blending, słupy, wyłudzenia VAT; prezentacja schematów prania pieniędzy na przykładach spraw wykrytych przez organy ścigania
4) Metody identyfikacji transakcji podejrzanych, charakterystyczne symptomy prania pieniędzy, które należy uwzględnić w analizie transakcji. Symptomy prania pieniędzy: ekonomiczne (np. wpłaty na rachunek nieadekwatne do szacowanych możliwości finansowych klienta), przedmiotowe (np. firmy handlujące złomem), behawioralne (np. okoliczności sugerujące, że transakcja jest zlecana imieniu osób trzecich)

II. Obowiązki ustawowe banków
1) Analiza transakcji, jej kryteria i metodologia; program „Poznaj swojego klienta”; ustalenie kategorii ryzyka towarzyszącego klientowi lub transakcji, czerwone flagi
2) Środki bezpieczeństwa finansowego i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – zakres czynności, które instytucja musi wykonać przed zawarciem umowy z klientem (etap wnioskowania) oraz po zawarciu umowy z klientem
uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, domniemania i oświadczenia, w przypadkach uzasadnionych oceną ryzyka
identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, zakres danych beneficjenta, źródła jego weryfikacji, uzasadnione domniemania dopuszczone przez GIIF, poszukiwanie w Internecie i weryfikacja na podstawie dokumentów przedsiębiorcy, odpowiedzialność za brak staranności w identyfikacji rzeczywistego beneficjenta
listy sankcyjne, częstotliwość sprawdzania portfela klientów w celu identyfikacji klienta na liście sankcyjnej
identyfikacja i weryfikacja klientów realizujących przekazy pieniężne powyżej 1.000 euro w kontekście rozporządzenia UE
obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji; wskazanie operacji, które podlegają oraz które nie podlegają rejestracji
katalog wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego i przypadki ich stosowania
czynności w związku z PEPs, oświadczenia PEPs
3) Monitoring stosunków gospodarczych; analiza i monitoring transakcji i klientów; okresowa (wstecz) analiza i monitoring transakcji / klientów; zagrożenia wynikające np. z procedury umożliwiającej machinalne zatwierdzenie wyników analiz
4) Obowiązek archiwizacji wyników analiz transakcji

III. Odpowiedzialność banku i pracowników
• odpowiedzialność karna pracownika
• kary pieniężne dla banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T19:01:57+00:00Październik 3rd, 2018|Uregulowania prawne|