Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

Data rozpoczęcia szkolenia:

17.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

17.11.2018

Opis szkolenia:

Cel szkolenia: W ślad za nową Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Banki, jako „instytucje obowiązane” mają obowiązek przeszkolenia swoich  pracowników w przedmiocie nowych regulacji prawnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione postanowienia nowej ustawy w kontekście funkcjonowania Banków Spółdzielczych i wykonywania przez nie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz czynów przestępczych zawierających się w dyspozycji art. 299 Kodeksu karnego.

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą lub zaktualizują wiedzę dotyczącą przepisów z zakresu Przeciwdziałania Praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz rozwiną kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów:
– poznają obowiązki i zasady stosowania przepisów z zakresu Przeciwdziałania Praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
– poznają najnowsze interpretacje przepisów
– poznają metody stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
– poznają prawidłową realizację obowiązków realizacja obowiązków w zakresie zamrażania wartości majątkowych oraz zgłaszania transakcji podejrzanych oraz spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy.

ADRESACI:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do wykonywania przepisów Ustawy o praniu… oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w Bankach

PROWADZENIE: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w departamentach prawnych m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sądowego i egzekucyjnego dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentuje interesy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed sądami polubownymi

Plan szkolenia:

1. Obowiązki instytucji obowiązanych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem
terroryzmu.
1.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu.
1.2. Zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa.
1.2.1. Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta i beneficjenta
rzeczywistego.
1.2.2. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.
1.2.3. Podwyższone ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – identyfikacja PEP.
2. Obowiązek posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
3. Obowiązki dotyczące gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach.
3.1. Zakres informacji przekazywanych do GIIF.
3.2. Formularz identyfikacyjny.
3.3. Zakaz ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
5. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
6. Kontrola instytucji obowiązanych.
6.1. Uprawnienia organów kontrolnych.
6.2. Niedopełnienie obowiązków przez instytucję obowiązaną.
7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów ustawy.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T17:44:10+00:00Październik 18th, 2018|Uregulowania prawne|