Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego

Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego

Data rozpoczęcia szkolenia:

04.02.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.02.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
• Szkolenie ma celu przybliżenie obowiązków banków związanych z należytym wykonywaniem obowiązków związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym skierowanym do rachunków bankowych.
• Głównym nacisk szkolenia skoncentrowany jest na sposobie oraz zakresie blokady, w rozróżnieniu od rodzaju zajętego rachunku, przekazywaniu komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne niezbędnych informacji oraz kwot z zajętego rachunku, jak również właściwego wyodrębniania kwot wolnych od zajęcia w zależności
od rodzaju rachunku, na którym te kwoty się znajdują.
• Szkolenie ma także na celu przybliżenie nowych zasad blokowania rachunków podmiotów kwalifikowanych, tzw. blokada STIR.
• Dodatkowo, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zakresem odpowiedzialności za naruszenie procedury egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

ADRESACI:

• Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków zajmujących się bieżącą obsługą rachunków bankowych, zarówno rachunków prowadzonych dla konsumentów, jak i rachunków komercyjnych.
• Adresatami szkolenia są także pracownicy banków zajmujących kierownicze stanowiska, do których obowiązków należy nadzór oraz kontrola nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez bank z zakresu obsługi rachunków bankowych oraz udziału w procedurze egzekucyjnej prowadzonej przez właściwe organy państwowe

PROWADZENIE: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w departamentach prawnych m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sądowego i egzekucyjnego dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentuje interesy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed sądami polubownymi

Plan szkolenia:

1. Sposób zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego – wymogi formalne.
2. Obowiązki banku w związku z dokonanym zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego.
2.1. Blokada rachunku – zakres i czas blokady.
2.2. Kwoty znajdujące się na rachunku bankowym niepodlegające blokadzie.
2.3. Zakres informacji przekazywanych komornikowi a tajemnica bankowa.
3. Zajęcie wierzytelności z rachunku oszczędnościowego, z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego i rachunku rodzinnego.
4. Zajęcie wierzytelności z rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego).
5. Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego.
6. Zajęcie wierzytelności z rachunku służącego do obsługi umowy o kredyt.
7. Realizacja zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę wpływającego na rachunek bankowy.
8. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego a prawo banku do potrącenia przysługującej
mu wierzytelności w stosunku do posiadacza zajętego rachunku.
9. Blokada STIR – zakres i podstawy stosowania.
10. Odpowiedzialność banku za naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie
2018-12-20T15:13:19+00:00Październik 23rd, 2018|Uregulowania prawne|