PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)

PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)

Data rozpoczęcia szkolenia:

11.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

11.12.2018

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
1) Przypomnienie zmian dla Banków wprowadzonych „Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”.
2) Przedstawienie praktycznej wiedzy na temat udzielania i monitoringu kredytów hipotecznych na podstawie wzorcowej „Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej dla Banków Spółdzielczych z uwzględnieniem przepisów RODO.
3) Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości dotyczących udzielania kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym i przepisów RODO.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:
Program wykładu został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, zarówno praktyczne jak i merytoryczne w zakresie produktów bankowych dla Klientów indywidualnych w tym przede wszystkim kredytów hipotecznych. Szkolenie przedstawia wymagane obowiązki Banków i czynności pracowników BS podczas procesu udzielania kredytów hipotecznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 22.07.2017 roku „Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” i zmian proceduralnych uwzględniających przepisy RODO od pierwszej rozmowy z Klientem (obowiązków informacyjnych), przyjęcia wniosku kredytowego z wymaganymi dokumentami, poprzez analizę i decyzję kredytową (obowiązków przedkontraktowych), do sporządzenia i zawarcia umowy kredytowej z Klientem, a także omówienia dalszych czynności monitorujących spłatę kredytu.

ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy Banków Spółdzielczych: Pracownicy obsługi Klienta, Analitycy

TRENER: Kierownik Zespołu Klienta Detalicznego w II Oddziale Banku BPS w Krakowie. Od 17 lat zajmuje się zadaniami związanymi z bezpośrednim udzielaniem kredytów takich jak: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia/opiniowania procedur bankowych dla Klientów detalicznych i doświadczenie praktyczne w wykorzystaniu tych procedur podczas procesu sprzedaży w Banku. Z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od 2011 roku prowadząc m.in. szkolenia kredytowe w zakresie udzielania kredytów hipotecznych mieszkaniowych, w tym kredytów w programie MDM.

Plan szkolenia:

1. Przypomnienie istotnych zmian dla Banków wprowadzonych „Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”
• Jakie zagadnienia reguluje ustawa i do jakich umów ma zastosowanie
• Rzetelność informacji udzielanych przez Banki zgodnie z nową ustawą (obowiązki informacyjne, przedkontraktowe)
• Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, a obowiązki Banków w tym zakresie wynikające z Ustawy
• Zakaz sprzedaży wiązanej i możliwość sprzedaży łączonej
• Wymogi ustawowe Banków związane z umową kredytową w tym między innymi omówienie zmian dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu i odstąpienia Klienta od umowy kredytu wprowadzonego ustawą.
2. Obowiązki wynikające z RODO podczas udzielania kredytów hipotecznych
• obowiązek informacyjny Banku
– jak radzić sobie z pytaniami Klientów w sprawie RODO podczas bezpośredniej obsługi Klientów ? (podstawowa wiedza Sprzedawcy w zakresie RODO)
– dlaczego Bank przetwarza dane osobowe, czy jest to dobrowolne czy obligatoryjne ?
• prawa Klienta w zakresie przetwarzania przez Bank danych osobowych
3. Regulacje prawne dotyczące udzielania kredytów hipotecznych według stanu prawnego na dzień 22.07.2017 roku:
• ustawowe
• rekomendacyjne
• bankowe:
– instrukcje
– regulaminy
4. Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM”- udzielanie kredytu krok po kroku na podstawie wzorcowej „Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej dla Banków Spółdzielczych” z uwzględnieniem klauzul informacyjnych i klauzul zgód wynikających z RODO
• osoby uprawnione do zaciągnięcia kredytu
• cele kredytowania ze szczególnym uwzględnieniem:
– nabycia prawa własności nieruchomości budowanej / wybudowanej przez dewelopera,
– nabycia prawa własności nieruchomości na rynku wtórnym,
– budowy, dokończeniem budowy, wykończeniem domu metodą gospodarczą
• okres kredytowania
• kwota i waluta kredytu
• obowiązki informacyjne Banku z ustawy o kredycie hipotecznym z uwzględnieniem klauzul RODO;
• przyjęcie wniosku kredytowego – omówienie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów, z uwzględnieniem klauzul RODO;
• analiza wniosku kredytowego:
– ocena autentyczności i wiarygodności dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę,
– określenie zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy;
-ocena sytuacji finansowej i stanu majątkowego Wnioskodawcy (w tym struktura finansowania przedsięwzięcia),
-ocena zabezpieczenia spłaty kredytu (interpretacja dokumentów dotyczących inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania KW oraz operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości, umiejętność czytania umów nabycia własności nieruchomości z punktu widzenia istotnych dla Banku zapisów (w tym umowa deweloperska)
• decyzja kredytowa (szczegółowe omówienie dokumentu decyzji kredytowej dla Klienta)
• umowa kredytu wraz z załącznikami z uwzględnieniem klauzul RODO, szczegółowe omówienie odstąpienia od umowy kredytu,
• zabezpieczenie kredytu – szczegółowe omówienie z uwzględnieniem RODO;
• uruchomienie kredytu
• monitoring kredytów hipotecznych
• wcześniejsza spłata kredytu (koszty rekompensaty)
5. Warsztaty praktyczne
• przyjęcie wniosku i wymaganych dokumentów w zależności od celu kredytowania i osiąganych dochodów Wnioskodawcy i jego analiza,
• sporządzenie umowy kredytowej z dopasowaniem odpowiednich warunków uruchomienia kredytu, zabezpieczeń kredytu i zobowiązań kredytobiorcy w zależności od celu kredytowania.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-30T11:34:43+00:00Czerwiec 19th, 2018|Kredyty|