Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami

Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami

Data rozpoczęcia szkolenia:

24.01.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.01.2019

Opis szkolenia:

CEL SEMINARIUM:
1. Pozyskać informacje dotyczące sposobu realizacji kontroli wewnętrznej w Banku zgodnie z nowymi przepisami
2. Uzyskać wyjaśnienia wątpliwości i problemów związanych z kontrolą wg nowych zasad

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SEMINARIUM:
1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

ADRESACI:

  1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzani ryzykiem i kontrolę wewnętrzną
  2. Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności)
  3. Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej
  4. Pracownicy nadzorujący zespoły lub dokonujący kontroli wewnętrznej

 PROWADZENIE: pracownik Banku Spółdzielczego, Dyplomowany Pracownik Bankowy, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Wykładowca w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, współpracownik instytucji edukacyjnych szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w banku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego. Certyfikowany Compliance Oficer – stowarzyszenie Compliance Polska

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. Model trzech linii obrony w Rek. H
1) Zadania komórek w ramach linii obrony w systemie zarządzania ryzykiem i kontroli
2) Kto i jakie zadania pełni w banku: pierwsza i druga linia obrony
2. System kontroli wewnętrznej wg Rek. H
1) Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości i cele systemu kontroli wewnętrznej
2) Procesy kluczowe i opis procesów
3) Stosowanie mechanizmów kontrolnych na wszystkich poziomach organizacji
4) Niezależna kontrola (monitorowanie) przestrzegania mechanizmów kontrolnych
5) Monitorowanie (kontrole przestrzegania mechanizmów) poziome i pionowe
3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
1) Weryfikacja bieżąca – na czym polega, jak dokumentować?
2) Testowanie – na czym polega, jak dokumentować?
3) Matryca funkcji kontroli – wykorzystanie do planowania zadań kontrolnych
4) Klasyfikacja i eskalacja problemów (nieprawidłowości) na wyższy poziom zarządczy
5) Wydawanie zaleceń i wdrażanie działań naprawczych
6) Rejestr nieprawidłowości
4. Metodyka podstawowych obszarów testów
1) Wdrażanie nowych produktów
2) Działalność kredytowa
3) Działalność depozytowa
4) Rozliczenia i płatności
5) Działalność kasowa
6) Klasyfikacja należności i tworzenie rezerw
7) Zarządzanie ryzykiem

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie
2018-11-29T17:07:39+00:00Listopad 29th, 2018|Uregulowania prawne|