Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.

Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.

Data rozpoczęcia szkolenia:

01.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

01.12.2018

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości w zakresie zmienionej sprawozdawczości finansowej FINREP dla Banków Spółdzielczych;

ADRESACI:
pracownicy Banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe Banku;

PROWADZENIE: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od 8 lat.

Plan szkolenia:

1. Omówienie zmian do sprawozdawczości kwartalnej FINREP, które obowiązują od 1 stycznia 2018r.;
2. Przedstawienie wybranych formularzy F
3. Omówienie powiązań między sprawozdaniami typu F i sprawozdaniami na formularzach FBN, FRN i FIN;
4. Prezentacja formularza C 33.00;
5. Opis formularza C 66.00 w oparciu o instrukcję jego wypełniania i wytyczne z NBP;
6. Prezentacja tabel C 17.01 i C 17.02 i instrukcja ich wypełniania;
7. Przypomnienie zasad wypełniania formularzy ALMM;
8. Pytania i dyskusja.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie
2018-10-22T19:06:12+00:00Październik 22nd, 2018|Rachunkowość i finanse banków|