Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.

Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.

Data rozpoczęcia szkolenia:

23.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

23.11.2018

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości w zakresie zmienionej sprawozdawczości finansowej FINREP dla Banków Spółdzielczych;

ADRESACI:
pracownicy Banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe Banku;

PROWADZENIE: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od 8 lat.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

WYMAGANIA WSTĘPNE: pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych;

WYKAZ LITERATURY: Ustawa Prawo bankowe, Rozporządzenie nr 575/2013 i inne akty prawne KNF i NBP, Rozporządzenie wykonawcze UE nr 2017/2114 (zmieniające Rozporządzenie 2014/680)

1. Omówienie zmian do sprawozdawczości kwartalnej FINREP, które obowiązują od 1 stycznia 2018r.;
2. Przedstawienie wybranych formularzy F
3. Omówienie powiązań między sprawozdaniami typu F i sprawozdaniami na formularzach FBN, FRN i FIN;
4. Prezentacja formularza C 33.00;
5. Opis formularza C 66.00 w oparciu o instrukcję jego wypełniania i wytyczne z NBP;
6. Prezentacja tabel C 17.01 i C 17.02 i instrukcja ich wypełniania;
7. Przypomnienie zasad wypełniania formularzy ALMM;
8. Pytania i dyskusja.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie
2018-09-26T17:24:05+00:00Wrzesień 26th, 2018|Rachunkowość i finanse banków|