Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych

Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych

Data rozpoczęcia szkolenia:

24.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

24.11.2018

Opis szkolenia:

CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • umiejętność oceny zdolności/wiarygodności kredytowej,
  • umiejętność analizy danych rachunku wyników, bilansu, przepływów, wyciągania wniosków oraz interpretacji wskaźników finansowych,
  • umiejętność szybkiego czytania sprawozdań finansowych i wyznaczania wstępnego ratingu klienta,
  • umiejętność diagnozowania sygnałów eliminujących klienta z finansowania,
  • kreatywności w szukaniu rozwiązań i możliwości finansowania klientów z problemami,
  • umiejętność syntetycznego podejścia do oceny klienta i transakcji,
  • umiejętność ograniczania ryzyka banku odpowiednimi kowenantami w umowach kredytowych.

ADRESACI SZKOLENIA: Analitycy i sprzedawcy pionu kredytowego, pracownicy monitoringu

TRENER:  Ponad 20 lat pracy w bankowości, 7 lat pracy trenerskiej,

  • do 2017 r. wieloletni pracownik Banku BPS S.A. (Departament Ryzyka, Departament Sprzedaży)
  • od 2017 r. Wiceprezes Hexa Banku Spółdzielczego

 

Plan szkolenia:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Ocena zdolności kredytowej, ocena wiarygodności kredytowej, rating, klasyfikacja – czym jest, podobieństwa i różnice
2. Rodzaje ewidencji księgowej podmiotów gospodarczych i jej wpływ na możliwości oceny
3. Różnice w ocenie klientów prowadzących księgowość pełną i uproszczoną.
4. Rachunek wyników, bilans, przepływy finansowe jako źródło informacji finansowej, majątkowej i płynnościowej.
5. Ocena zdolności/wiarygodności kredytowej
a) ocena formalno-prawna
b) identyfikacja i rodzaje powiązań oraz ich skutki dla oceny wiarygodności i klasyfikacji klienta
c) ocena merytoryczna – wskaźniki ilościowe i jakościowe
d) analiza rachunku wyników, bilansu
e) interpretacja przepływów finansowych
f) wskaźniki finansowe – sposób liczenia, ocena i interpretacja
g) wskaźniki branżowe, ryzyko branży.

6. Istotna utrata kapitałów własnych i konsekwencje dla oceny zdolności/wiarygodności kredytowej oraz klasyfikacji.
7. Kowenanty w umowie kredytowej zabezpieczające ryzyko banku.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Praktyczne warsztaty z analizy finansowej firm o różnym profilu działalności, identyfikacja sygnałów ostrzegawczych.
2. Szybkie czytanie sprawozdań finansowych – wyznaczanie wstępnego ratingu potencjalnego klienta.
3. Test sprawdzający nabyte umiejętności.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-16T14:05:04+00:00Październik 9th, 2018|Kredyty|