Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty na komputerach

Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty na komputerach

Data rozpoczęcia szkolenia:

28.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

28.11.2018

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Prezentacja zasad budżetowania i finansowania samorządów.
Nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej samorządu terytorialnego.

Korzyści ze szkolenia:
Poznanie podstaw finansów i zasad budżetowania samorządów terytorialnych,
Nabycie umiejętności przeprowadzania analizy finansowej budżetu samorządowego,
Zastosowanie metod oceny finansowej i rozpoznanie ryzyka kredytowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego samorządu terytorialnego i w okresie spłaty kredytu.

ADRESACI: Kierowane do analityków kredytowych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

PROWADZENIE: szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Plan szkolenia:

1. Definicja, rodzaje i podstawowe cechy jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych.
4. Specyfika gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
4.1. Rodzaje i struktura dochodów i wydatków samorządowych:
4.1.1. Dochody budżetu JST.
4.1.2. Wydatki budżetu JST.
4.2. Przychody i rozchody samorządów:
4.2.1. Przychody budżetowe.
4.2.2. Rozchody budżetowe.
4.3. Mienie JST (mienie komunalne).
5. Zasady budżetowania samorządu.
6. Metodologia oceny ryzyka kredytowego samorządów:
6.1. Wskaźniki finansowe.
6.2. Rating inwestycyjny gminy (zdolność do spłaty zadłużenia).
6.3. Przyczyny i symptomy utraty zdolności kredytowej.
7. Dostosowanie produktowe do potrzeb finansowych samorządu terytorialnego:
7.1. Produkty w obszarze rozliczeniowym i depozytowym.
7.2. Instrumenty zwrotnego finansowania.
7.3. Instrumenty finansowania bezzwrotnego i częściowo zwrotnego.
7.4. Kryteria wyboru produktu finansowego.
7.5. Zalety i wady najczęściej stosowanych instrumentów zwrotnego finansowania.
8. Monitoring sytuacji finansowo – budżetowej jednostki samorządowej.
9. Praktyczne przykłady oceny ryzyka kredytowego jednostki samorządowej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T19:10:22+00:00Październik 3rd, 2018|Kredyty|