Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)

Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)

Data rozpoczęcia szkolenia:

29.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

29.11.2018

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane do pracowników Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które posiadają w swojej ofercie produktowej kredyty preferencyjne.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych (z wykorzystaniem komputerów)
Liczba miejsc na jedno szkolenie ograniczona
– 17 osób.

UWAGA !
SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY:
• wprowadzone przez ARiMR Aneksem nr 3 do Umowy o Współpracy w zakresie kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji udzielanych od 01.01.2015 w odniesieniu do sposobu rezerwacji limitów, tj. na Platformie PA.
• dotyczące ewidencji monitoringu/kontroli u kredytobiorcy, wymagalność daty zakończenia inwestycji oraz weryfikacji tych informacji w zapotrzebowaniach.

CELE SZKOLENIA:
– pogłębienie merytorycznej wiedzy w obsłudze kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET
– uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej obsługi kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET
– wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi kredytów w systemie SIOKP.NET

ADRESACI SZKOLENIA:
pracownicy Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. obsługujący kredyty preferencyjne w systemie SIOKP.NET

TRENER: Menadżer ds. współpracy instytucjonalnej w Departamencie Zarządzania Produktami Banku BPS S.A. Zajmuje się sprawozdawczością do kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR w systemie SIOKP.NET. Nadzorował i testował wszelkie modyfikacje systemu SIOKP.NET z ramienia Banku BPS S.A., które były wprowadzane w poszczególnych latach.

Plan szkolenia:

1. Główne zmiany wprowadzone w systemie SIOKP.NET w obsłudze kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR.
2. Obsługa limitów klęskowych, inwestycyjnych i CSK – Moduł Limity – z uwzględnieniem zmian sposobu rezerwacji limitów w SIOKP oraz na Platformie PA w ARiMR.
3. Rejestracja kredytów i zmian do kredytów – Moduł Kredyty.
4. Obsługa zapotrzebowań i korekt zapotrzebowań oraz zapotrzebowań do kredytów z CSK.
5. Obsługa należności i zwrotów do kredytów z dopłatami ARiMR w systemie SIOKP.NET.
6. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie
2018-10-25T10:05:42+00:00Październik 9th, 2018|Kredyty|