NOWE SZKOLENIE: Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: gwarancje KFG – nowe gwarancje portfelowe, gwarancje PLD – zmiany po 1 lipca 2018 r., gwarancje COSME, kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)

NOWE SZKOLENIE: Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: gwarancje KFG – nowe gwarancje portfelowe, gwarancje PLD – zmiany po 1 lipca 2018 r., gwarancje COSME, kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)

Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

16.11.2018

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Zaprezentowane zagadnienia na temat Gwarancji PLD i COSME pozwolą pracownikom Banków skutecznie zastosować gwarancję jako zabezpieczenie transakcji kredytowych. Poznając proces oraz dokumenty związane z udzielaniem kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK, Bank ograniczy ryzyko swoje i Klienta.
Zdobycie merytorycznej wiedzy w obsłudze kredytów objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w systemie SIOKP.PLD
Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów podczas obsługi kredytów w systemie SIOKP_PLD.

ADRESACI: pracownicy Banku obsługujący kredyty objęte gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis oraz COSME w systemie SIOKP.PLD, analitycy i doradcy bankowi pracujący z Klientem należącym do segmentu MŚP.

PROWADZENIE: 

Menadżer ds. współpracy instytucjonalnej w Departamencie Zarządzania Produktami Banku BPS S.A. Zawodowo związana z sektorem bankowym o bardzo wielu lat. Sprawozdawczością dotyczącą kredytów PLD zajmuje się od 2013 roku, czyli od momentu podpisania Umowy z BGK. oraz Wiodący Menadżer produktu w Departamencie Zarządzania Produktami. Od wielu lat związany zawodowo z finansowaniem Klientów sektora MŚP. W Banku BPS zajmuje się
m. in tworzeniem oferty gwarancyjnej i poręczeniowej oraz specjalnych akcji.

 

Plan szkolenia:

I CZEŚĆ – ASPEKTY SPRZEDAŻOWE

 1. Status MSP oraz komponent pomocy de minimis,
 2. Poznanie zasad zabezpieczania kredytów Gwarancjami BGK,
 3. Omówienie procesu ubiegania się o Gwarancje BGK,
 4. Wymagania dokumentowe oraz najczęstsze błędy przy udzielaniu gwarancji.

II CZĘŚĆ – ASPEKTY SYSTEMOWE – warsztaty praktyczne

 1. Ogólne zasady korzystania z aplikacji SIOKP_PLD,
 2. Obsługa wniosków limitowych i wniosków zarezerwowanych – Moduł Wnioski:
 • Rejestracja/anulowanie nowego wniosku,
 • Lista wniosków zarezerwowanych – rejestracja nowego kredytu na postawie wniosku,
 1. Rejestracja kredytów i zmian do kredytów – Moduł Kredyty:
 • Typ zgłoszenia A – Aneks,
 • Opłata roczna,
 • Typ zgłoszenia Z – Zamknięcie gwarancji,
 1. Najczęściej pojawiające się błędy.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T18:58:31+00:00Październik 3rd, 2018|Kredyty|