MONITORING KREDYTOWY – KREDYTOBIORCY I ZABEZPIECZENIA (2 dni) – Sesja II

MONITORING KREDYTOWY – KREDYTOBIORCY I ZABEZPIECZENIA (2 dni) – Sesja II

Data rozpoczęcia szkolenia:

27.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

27.11.2018
28.11.2018

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Działalność kredytowa banku jest najbardziej rentownym obszarem aktywności banku, jest również działalnością obarczoną najwyższym ryzykiem. Poziom jakości portfela kredytowego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracy banku.

Podwyższenie ryzyka kredytowego najczęściej następuje nie w pierwszym okresie kredytowania, a w latach następnych, gdy banki monitorują kredytobiorców. KNF zaleca, aby monitoring kredytobiorców był prowadzony przez inne osoby niż pracownicy rozpatrujący wniosek kredytowy. Pracownicy kredytowi monitorujący sytuację finansowo – ekonomiczną powinni posiadać umiejętności oceny ryzyka takie same jak analitycy opracowujący wniosek kredytowy. To na osobach monitorujących portfel kredytobiorcy spoczywa najczęściej odpowiedzialność za jakość portfela: za ocenę sytuacji monitorowanych kredytobiorców i odpowiednio szybka reakcja na zagrożenia w spłacie kredytów lub ryzyko wartości rezydualnej zabezpieczenia.

Wychodząc naprzeciw konieczności podniesienia jakości oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców oferujemy cykl szkoleniowy przeznaczony dla pracowników monitorujących kredytobiorców, warsztaty kredytowe, które obejmą analizę sytuacji finansowej wszystkich rodzajów kredytobiorców oraz ocenę wartości i jakości posiadanych zabezpieczeń.

ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do pracowników monitorujących kredytobiorców w okresie korzystania z kredytu

PROWADZENIE: biegły rewident, praktyk, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

Sesja I: 13-14 listopada 2018 r.

 1. Uwarunkowania i cele monitorowania.
 2. Regulacje w zakresie monitorowania kredytów:
  • Rozporządzenie RM w sprawie w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
  • Rekomendacje KNF: T, S, J i C.
 3. Regulacje wewnętrzne banku.
 4. Organizacja monitoringu w banku:
  • Dostęp do informacji o kredytobiorcy.
  • Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku.
  • Monitorowanie powiązań między kredytobiorcami.
  • Narzędzia monitorowania.
 5. Przyczyny powstawania „złych” kredytów.
 6. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania.
 7. Monitoring dużych ekspozycji kredytowych i przedsiębiorców o niepełnej księgowości.
 8. Przykłady firm z różnych branż.

 Sesja II: 27-28  listopada 2018 r.

 1. Monitoring gospodarstw rolnych.
 2. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Monitoring gospodarstw domowych.
 4. Monitoring kredytobiorców III sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii itp.)
 5. Monitoring zabezpieczeń:
  • Nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
  • Innych aktywów trwałych niż nieruchomości.
  • Aktywów obrotowych.
  • Poręczeń.
 6. Przykłady praktyczne monitorowania kredytobiorców.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

 

 

Zapisz się na szkolenie
2018-10-22T18:27:06+00:00Październik 22nd, 2018|Kredyty|