Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń

Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń

Data rozpoczęcia szkolenia:

26.02.2019

Data zakończenia szkolenia:

26.02.2019

Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Proces  efektywnego skompletowania dokumentacji wniosku kredytowego, a następnie jego rozpatrzenia przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich pozyskanych źródeł danych, w praktyce  nastręcza pracownikom banków wielu trudności.  Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka  kredytowego.

Cele szkolenia:
– poznanie zestawu dokumentów, które – w zależności od charakterystyki Klienta – powinny być dla Banku bazą źródłową do analizy,
– nabycie umiejętności szybkiego znajdowania w dokumentach najważniejszych danych.

Korzyści ze szkolenia:
– zdobycie/ugruntowanie syntetycznej wiedzy nt. najczęściej wykorzystywanych form prawnego zabezpieczenia transakcji kredytowych i dokumentowych źródeł danych do ich oceny,
– poznanie zasad prostej i szybkiej analizy pionowej i poziomej RZiS oraz Bilansu, ułatwiających analizę wstępną i prowadzenie pierwszych rozmów z Klientami.

ADRESACI: Początkujący  Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni  w obszarze Sprzedaży (doradcy klienta) oraz  w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy  kredytowi),  potrzebujący   praktycznej wiedzy  i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy.

PROWADZENIE: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

I. Dobre praktyki w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy wniosku kredytowego – lista dokumentów wg głównych segmentów procesu oceny i charakterystyki Klienta.

II. Omówienie na przykładach głównych cech poszczególnych dokumentów, oraz wskazanie w ich treści źródła danych istotnych dla Banku w procesie analizy – „czytanie danych”:

– Dokumenty określające status prawny Klienta
– Dokument dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej
– Dokumenty do oceny prawnego zabezpieczenia kredytu
– Dokumenty do oceny inwestycji
– Kwestionariusz osobisty właściciela / wspólnika / poręczyciela / współmałżonka / rolnika /
– Informacje dodatkowe – Klient / Poręczyciel
– Dokumenty dotyczące podmiotów istotnie powiązanych

III. Charakterystyka najczęściej stosowanych form prawnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych – główne cechy, znaczenie dla oceny ryzyka, źródła danych.

IV. Dla początkujących doradców Klienta – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, jako element niezbędnego przygotowania do pierwszych rozmów/kontynuacji rozmów z potencjalnymi kredytobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

V. Dla początkujących analityków kredytowych – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, Przepływów finansowych, Wiarygodności kredytowej, jako element przyspieszający podjęcie decyzji o ewentualnej odmowie udzielenia kredytu, lub braku kontynuacji dalszego rozpatrywania złożonego wniosku kredytowego.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2019-01-14T16:16:38+00:00Lipiec 25th, 2018|Kredyty|