Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)

Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)

Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2018

Data zakończenia szkolenia:

19.11.2018
20.11.2018

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
– Zapoznanie uczestników z ryzykiem kredytowym dużych ekspozycji kredytowych.
– Nabycie praktycznych umiejętności analizy ryzyka kredytowego dużych ekspozycji kredytowych na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego i w trakcie monitoringu.
Korzyści dla uczestników:
– nabycie umiejętności identyfikacji ryzyka kredytowego,
– poznanie i zastosowanie metod ograniczania oceny ryzyka kredytowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego i w trakcie monitoringu.
Metoda szkolenia
Szkolenie będzie prowadzone metodami: wykładu oraz ćwiczeń. W szkoleniu zostanie do oceny finansowej przedsiębiorców wykorzystany arkusza kalkulacyjnego EXCEL przygotowany przez prowadzącego. W trakcie szkolenia będą wykorzystywane komputery.
ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do analityków kredytowych obsługujących duże ekspozycje kredytowe.
PROWADZENIE: praktyk bankowy, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 12 lat.

Plan szkolenia:

1. Formy prawne dużych ekspozycji kredytowych.
2. Standardowa ocena jakościowa przedsiębiorcy.
3. Pogłębiona ocena jakościowa.
3.1. Kapitał własny i jego rozwój w czasie.
3.2. Powiązania kapitałowe.
3.3. Powiązania personalne i powinowactwo.
3.4. Powiązania produktowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne.
3.5. Ocena koncentracji i terminowości należności i zobowiązań.
4. Rekomendacja C i duże ekspozycje kredytowe.
5. Obowiązki zbierania informacji i ich aktualizacja.
6. Sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane.
7. Ryzyka wynikające ze struktury bilansu.
8. Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
9. Ocena rachunku przepływów pieniężnych.
10. Dostosowanie produktowe.
11. Warunki dodatkowe stawiane kredytobiorcom.
12. Praktyczne przykłady przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie
2018-10-18T12:53:56+00:00Lipiec 24th, 2018|Kredyty|