Akademia Ryzyka Bankowego – III Zjazdy – Zjazd III

Akademia Ryzyka Bankowego – III Zjazdy – Zjazd III

Data rozpoczęcia szkolenia:

03.12.2018

Data zakończenia szkolenia:

03.12.2018

Opis szkolenia:

Cele studium:
Poznanie zasad nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami
Uzyskanie kompetencji teoretycznych związanych z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędnych do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
Rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych

Korzyści z uczestnictwa:
Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem prac
Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny
Uzyskanie przykładów regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

ADRESACI:

 1. Prezesi Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym
 2. Członkowie Zarządu zarządzający ryzykiem
 3. Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. ryzyka
 4. Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. zgodności

PROWADZENIE: pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

Zjazd III – 3 grudnia 2018 r.

 1. Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB)
 2. Metody pomiaru ryzyka stopy płynności – luka stopy procentowej, analiza wrażliwości, analiza zmiany ekonomicznej wartości kapitału
 3. Standardowy test warunków skrajnych
 4. Limity wewnętrzne RRKB – uzasadnienie
 5. Ryzyko operacyjne (RO)
 6. Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
 7. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
 8. Zasady wyznaczania KRI
 9. Testy warunków skrajnych RO

III.  Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)

 1. Zarządzenie kapitałowe – powiązanie ze strategią, strategią ryzyka, planem finansowym
 2. Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie
 3. Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko
 4. Wyznaczanie wymogów: kapitałowych, bufora, MREL (ustawa o BFG)
 5. Limity i wskaźniki kapitałowe ZK- uzasadnianie
 6. Awaryjne plany kapitałowe
 7. Kapitałowe testy warunków skrajnych

 

 

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 500 358 608

Zapisz się na szkolenie
2018-10-01T13:54:43+00:00Wrzesień 20th, 2018|Zarządzanie|