Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Listopad
4 Praktyczne aspekty przygotowania przez Bank Spółdzielczy pism przedsądowych, a następnie pism procesowych w toku postępowania sądowego a także pism w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym 13.11.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
5 NOWE! Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe. 13-14 11.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
6 Zasady prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami egzekucyjnymi, przy jednoczesnym przedstawieniu nowych zasad prowadzenia rachunków bankowych 14.11.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
7 Przegląd zarządczy związany z wdrożeniem Rekomendacji H - KNF 15.11.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
8 Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego 16-17 11.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
9 Przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym 17.11.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
10 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
11 T-1: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników T-2: Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
12 Ochrona danych osobowych – wdrożenie i stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 18.11.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
13 Prowadzenie rozmowy handlowej z wymagającym klientem -szkolenie MASTERCARD dla Grupy BPS S.A. 23-24 11.2017 Wrocław Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
14 "Nowa ustawa” o kredycie hipotecznym. PRAKTYCZNE ASPEKTY udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle „nowej ustawy” - szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A. 24.11.2017 Katowice Kredyty zapisz się
15 FINREP – zarys zmian sprawozdawczości finansowej 25.11.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
16 Przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym 27.11.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
17 Nowe-warsztaty! Analiza finansowa klientów instytucjonalnych -ocena wiarygodności kredytowej, warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych 30.11-01.12 2017 Wrocław Kredyty zapisz się
Grudzień
18 Przegląd zarządczy związany z wdrożeniem Rekomendacji H - KNF 04.12.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
19 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - Zjazd 2 04-05 12.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
20 Prowadzenie rozmowy handlowej z wymagającym klientem -szkolenie MASTERCARD dla Grupy BPS S.A. 06-07 12.2017 Wrocław Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
21 Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja) tak bez udziału sądu i komornika sądowego jak też w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zmian w postępowaniu egzekucyjnym. 07.12.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
22 Praktyczne aspekty przygotowania przez Bank Spółdzielczy pism przedsądowych a następnie pism procesowych w toku postępowania sądowego a także pism w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym 08.12.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
23 „Nowa ustawa” o kredycie hipotecznym…PRAKTYCZNE ASPEKTY udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle „nowej ustawy” - szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A. 08.12.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
24 NOWE! Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe. 11.12.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
25 Praktyka wyznaczanie limitów koncentracji kredytowej z Rekomendacją C 11-12 12.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
26 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji rzepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 13.12.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
27 Nowa Rekomendacja C zarządzanie kredytowym ryzykiem koncentracji w banku spółdzielczym 15.12.2017 Katowice Analiza ryzyk bankowych zapisz się
Styczeń 2018
28 Kasjer złotowo-walutowy (szkolenie intensywne) 18-19 01.2018 Wrocław Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies