Szkolenia

wersja do druku

Wrocław

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
1 Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku (stacjonarne lub wyjazdowe) na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
2 Zapobieganie procederowi prania pieniędzy na zamówienie BS Uregulowania prawne zapisz się
3 Szkolenie antynapadowe z symulacja napadu na zamówienie BS Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
Wrzesień
4 ZMIANY W USTAWIE O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI – SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM 02.09.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
5 Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym na podstawie Rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian Rekomendacji H 04.09.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
6 PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO - SZKOLENIE DLA PERSONELU KREDYTODAWCY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM 04.09.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
7 Analiza i weryfikacja treści operatu szacunkowego 05-06 09.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
8 PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO - SZKOLENIE DLA PERSONELU KREDYTODAWCY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM 07.09.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
9 Ocena ekonomiczno – finansowa pod kątem oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorców prowadzących pełną i niepełną księgowość / sesja-1 / 09-10 09.2017 zamówione przez BS Kredyty zapisz się
10 Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego MULTICENTAUR – warsztaty praktyczne 14.09.2017 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
11 Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego MULTICENTAUR – warsztaty praktyczne 15.09.2017 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
12 Organizacja, działanie, matryca funkcji kontroli i metodyka pracy komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej 18.09.2017 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
13 Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym na podstawie Rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian Rekomendacji H 18.09.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
14 Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorców o niepełnej księgowości 19-20 09.2017 Katowice Kredyty zapisz się
15 RACHUNKOWOŚ BANKOWA (Kurs dla kandydatów na Gł. Księgowych i samodzielnych księgowych ) - / 3 zjazdy / I Zjazd - 20.-22.09.2017; II Zjazd - 09.-11.10.2017; III Zjazd - 06.-08.11.2017 20-22 09.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
16 Restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy – przedsiębiorców i gospodarstw rolnych 20.09.2017 Jastrzebie Zdrój Analiza ryzyk bankowych zapisz się
17 Analiza finansowo – ekonomiczna przedsiębiorców prowadzących pełną i niepełna księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowej – praktyczne przykłady rozpatrywania wniosków kredytowych. / sesja-2 / 23-24 09.2017 zamówione przez BS Kredyty zapisz się
18 Upadłośc konsumencka 25-26 09.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
19 Euro-Fatca 25.09.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
20 Ustawa o Usługach Płatniczych 26.09.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
21 Organizacja, działanie, matryca funkcji kontroli i metodyka pracy komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej 26.09.2017 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
22 Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego MULTICENTAUR – warsztaty praktyczne 28.09.2017 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
23 Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego MULTICENTAUR – warsztaty praktyczne 29.09.2017 Wrocław Produkty bankowe zapisz się
24 PROFESJONALNY PRACOWNIK OBSŁUGI FINANSOWANIA HIPOTECZNEGO - SZKOLENIE DLA PERSONELU KREDYTODAWCY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM 30.09.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
Październik
25 Upadłość konsumencka 02-03 10.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
26 Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w banku spółdzielczym 03.10.2017 Wrocław Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
27 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem)” - zjazd 1 04-05 10.2017 Wrocław Kredyty zapisz się
28 Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w banku spółdzielczym 05.10.2017 Katowice Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się
29 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji rzepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 06.10.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
30 Przeciwdziałanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu 07.10.2017 zamówione przez BS Uregulowania prawne zapisz się
31 Szkolenie RN - najnowsze przepisy dot. funkcjonowania BS 07.10.2017 na zamówienie BS Zarządzanie zapisz się
32 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji rzepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 09.10.2017 Katowice Uregulowania prawne zapisz się
33 Studium nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem – cz. 1 09-10 10.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
34 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA (dla kandydatów na Gł. Księgowych i samodzielnych księgowych) - / 3 zjazdy / I Zjazd - 20.-22.09.2017; II Zjazd - 09.-11.10.2017; III Zjazd - 06.-08.11.2017 09-11 10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
35 NOWE. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe. 12-13 10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
36 SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU LUB RAD NADZORCZYCH PEŁNIĄCYCH ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 17-18 10.2017 Wrocław Zarządzanie zapisz się
37 SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU LUB RAD NADZORCZYCH PEŁNIĄCYCH ROLĘ KOMITETU AUDYTU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 18-19 10.2017 Katowice Zarządzanie zapisz się
38 Hipoteka w praktyce bankowej - Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki. 19-20 10.2017 Wrocław Uregulowania prawne zapisz się
39 1) Szkolenie dla RN i Zarządu (BS Żmigród) 2) Ochrona danych osobowych 21-22 10.2017 zamówione przez BS Zarządzanie zapisz się
40 Studium nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem – cz. 2 23-24 10.2017 Wrocław Analiza ryzyk bankowych zapisz się
41 Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego (w tym zmiany w obowiązujących przepisach) 25.10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się
42 Ryzyka w dziłalności banku - zagadnienia wybrane. Szkolenie dla kadry zarządzającej banku oraz absolwentów "Podyplomówki-Zarządzanie Ryzykiem w Banku". 25-26 10.2017 w uzgodnieniu Analiza ryzyk bankowych zapisz się
43 Optymalizacja podatkowa w zakresie zarządzania wierzytelnościami trudnymi na przykładzie udzielonego przez Bank kredytu 26.10.2017 Katowice Rachunkowość i finanse banków zapisz się
44 FINREP – zarys zmian sprawozdawczości finansowej 28.10.2017 Wrocław Rachunkowość i finanse banków zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Krzysztof Janka i Joanna Kania tel./fax: 71 344 62 45;  e-mail: krzysztof.janka@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies