Szkolenia

wersja do druku

Kraków

Informacji na temat szkoleń udzielą: Małgorzata Gładysz i Irmina Korzeniowska tel.: 12 655 13 19 wew. 912; e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

Lp. Nazwa Szkolenia Data Miejsce Rodzaj szkolenia
Listopad
1 Jak oceniać małe firmy i małe gospodarstwa rolne - podobieństwa i różnice 06.11.2017 Kraków Kredyty zapisz się
2 Skuteczne metody ustanawiania zabezpieczeń zapewniających pełną zwrotność zadłużenia kredytowego z przedmiotu zabezpieczenia 08.11.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
3 Praktyczne aspekty przygotowania przez Bank Spółdzielczy pism przedsądowych i pism procesowych w toku postępowania sądowego oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym 09.11.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
4 Organizacja, działanie, matryca funkcji kontroli i metodyka pracy komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej 10.11.2017 Kraków Zarządzanie zapisz się
5 Kurs na Głównych Księgowych: Stopień zaawansowany - kurs dla kandydatów na kierowników działu księgowości - VI zjazd 13-14 11.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
6 Zmiany w umowach rachunków bankowych - wykaz usług reprezentatywnych, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego oraz zmiany w przepisach egzekucji z majątku rolnika 14.11.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
7 Monitorowanie udzielonych kredytów 15-16 11.2017 Kraków Kredyty zapisz się
8 Cykl szkoleń dla Pracowników sprzedażowych -Dosprzedaż produktów i usług bankowych - cz. IV 15.11.2017 Kraków Produkty bankowe zapisz się
9 Testy warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem płynności zgodnie z zapisami Rekomendacji P 15.11.2017 Kraków Zarządzanie zapisz się
10 Kurs kasjera złotowo-walutowego 16-17 11.2017 Kraków Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
11 Zmiany zachodzące w banknotach PLN, EURO, DOLAR oraz przypomnienie podstawowych obowiązków i metod pracy kasjera 18.11.2017 na zamówienie banku Obsługa kasowo-skarbcowa zapisz się
12 Przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym 20.11.2017 Kraków Zarządzanie zapisz się
13 Macierz kontroli wewnętrznej - procesy istotne i mechanizmy kontrolne w banku spółdzielczym 21.11.2017 Kraków Zarządzanie zapisz się
14 Przegląd zarządczy związany z wdrożeniem Rekomendacji H KNF 22.11.2017 Kraków Zarządzanie zapisz się
15 Polityka rachunkowości - najnowsze zmiany 22-23 11.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
16 Ocena projektów deweloperskich i inwestycyjnych 23-24 11.2017 Kraków Kredyty zapisz się
17 Kurs na Głównych Księgowych: Stopień zaawansowany - kurs dla kandydatów na kierowników działu księgowości - VII zjazd 27-28 11.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
18 Analiza kredytowa klientów prowadzących uproszczoną księgowość 28-29 11.2017 Kraków Kredyty zapisz się
19 Komórka do spraw zgodności (compliance) w Banku Spółdzielczym 29.11.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
20 Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz uwag pokontrolnych GIIF i KNF 30.11.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
21 Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) – 2 zjazdy - cz. 2 30.11-01.12 2017 Kraków Kredyty zapisz się
22 System kontroli wewnętrznej – organizacja kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym zgodnie z zapisami Rekomendacji H 30.11-02.12 2017 Białka Tatrzańska Zarządzanie zapisz się
Grudzień
23 Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa w Banku Spółdzielczym po zmianach 01.12.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
24 Zamykanie roku 2017 04-05 12.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
25 Zmiany w działalności kredytowej banków- nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich 06.12.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
26 Windykacja należności kredytowych od podmiotów prowadzących działalność rolniczą z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.07.2017 r. 08.12.2017 Kraków Uregulowania prawne zapisz się
27 FINREP – zarys zmian sprawozdawczości finansowej 09.12.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
28 Prowadzenie rozmowy handlowej z wymagającym klientem -szkolenie MASTERCARD dla Grupy BPS S.A. 11-12 12.2017 Kraków Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
29 Inwentaryzacja składników majątkowych Banku 13.12.2017 Kraków Rachunkowość i finanse banków zapisz się
30 Realizacja zadań przez Komitet Audytu w banku spółdzielczym 14.12.2017 na zamówienie banku Zarządzanie zapisz się
31 Kurs kasjera złotowo-walutowego 14-15 12.2017 Kraków Sprzedaż i obsługa klienta zapisz się
32 Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian Rekomendacji H 15.12.2017 Kraków Audyt i kontrola wewnętrzna zapisz się

Informacji na temat szkoleń udzielą: Małgorzata Gładysz i Irmina Korzeniowska tel.: 12 655 13 19 wew. 912; e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies