Oddział w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie2018-02-12T16:28:15+00:00

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO18.01.2019Kredytykredyty
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.19.01.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczego19.01.201920.01.2019Sprzedaż i obsługa klienta, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.21.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 DNI21.01.201922.01.2019Kredytykredyty
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe )22.01.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)22.01.201923.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)24.01.201925.01.2019Kredytykredyty
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.25.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.26.01.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)28.01.201929.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)30.01.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego30.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego04.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA04.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. I05.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości (warsztaty komputerowe )06.02.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku – dla początkujących (2 dni)07.02.201908.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Konsekwencje wprowadzenia Zarządu Sukcesyjnego11.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)15.02.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowania18.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej. Zakres i praktyczne aspekty  analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku, szybka  analiza pozioma i pionowa  sprawozdań finansowych, elementy oceny ryzyka kredytowego25.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO27.02.2019Zarządzaniezarzadzanie
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.09.03.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA21.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Akademia Ryzyka Bankowego cz. II22.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. III02.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału
kom.:500 358 648

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./ fax: 17 86 41 952

e-mail: renata.bialic@bankbps.pl


Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie