zamówione przez Bank

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
test – formularz i styl emailBez kategorii02.03.2018testowy-oddzial
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne13.11.2018uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne21.11.2018uregulowania-prawnelublin
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnelublin
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej dla początkujących (2 dni)Zarządzanie05.12.2018zarzadzanielublin
Efektywna komunikacja w zespole, warunek zrozumienia i osiągania pozytywnych wynikówSprzedaż i obsługa klienta16.11.2018sprzedaz-i-obsluga-klientarzeszow
Skuteczna sprzedaż (2 dni)Sprzedaż i obsługa klienta17.11.2018, sprzedaz-i-obsluga-klientarzeszow zamowione-przez-bank
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)Rachunkowość i finanse banków19.11.2018rachunkowoscrzeszow
Monitoring podmiotów gospodarczych – przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej)Kredyty19.11.2018kredytyrzeszow
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa20.11.2018obsluga-kasowo-skarbcowaolsztyn rzeszow
Zasady realizacji kompetencji RN banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoruZarządzanie22.11.2018zarzadzanierzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne26.11.2018uregulowania-prawnerzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Kredyty26.11.2018kredytyolsztyn rzeszow
MONITORING KREDYTOWY – KREDYTOBIORCY I ZABEZPIECZENIA (2 dni) – Sesja IIKredyty27.11.2018kredytyrzeszow
Szkolenie MasterCard – 2 dniProdukty bankowe29.11.2018produkty-bankoweolsztyn rzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Uregulowania prawne29.11.2018uregulowania-prawnerzeszow
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.Rachunkowość i finanse banków01.12.2018rachunkowoscbialystok rzeszow
Szkolenie MasterCard (2 dni)Produkty bankowe03.12.2018produkty-bankowebialystok rzeszow
Ocena jakościowa i punktowa (rating)Kredyty03.12.2018kredytyrzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne04.12.2018uregulowania-prawnerzeszow
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHRachunkowość i finanse banków04.12.2018rachunkowoscrzeszow
Kompetencje współczesnego menedżera – zasady efektywnego przywództwaSprzedaż i obsługa klienta04.12.2018sprzedaz-i-obsluga-klientarzeszow
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowegoUregulowania prawne05.12.2018uregulowania-prawnerzeszow
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczymZarządzanie06.12.2018zarzadzanierzeszow
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHRachunkowość i finanse banków07.12.2018rachunkowoscbialystok rzeszow
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)Rachunkowość i finanse banków10.12.2018rachunkowoscrzeszow
Wyznaczanie limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym-warsztaty komputeroweKredyty12.12.2018kredytyrzeszow
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHRachunkowość i finanse banków13.12.2018rachunkowoscolsztyn rzeszow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne13.11.2018uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne14.12.2018uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne14.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012Uregulowania prawne16.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa w świetle obowiązujących i przyszłych zmian prawnychUregulowania prawne16.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Zadania i obowiązki Członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnychUregulowania prawne16.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.Uregulowania prawne16.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne17.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne17.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa20.11.2018obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIAUregulowania prawne20.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)Kredyty22.11.2018kredytywarszawa
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczymZarządzanie23.11.2018zarzadzaniewarszawa
Analiza finansowo-ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowychKredyty23.11.2018, kredytywarszawa zamowione-przez-bank
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHUregulowania prawne23.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowychKredyty24.11.2018kredytywarszawa
Odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku SpółdzielczymUregulowania prawne26.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)Rachunkowość i finanse banków26.11.2018rachunkowoscwarszawa
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.Kredyty28.11.2018kredytywarszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie29.11.2018zarzadzaniewarszawa
Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Kredyty29.11.2018kredytywarszawa
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHRachunkowość i finanse banków03.12.2018rachunkowoscwarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne03.12.2018uregulowania-prawnewarszawa
PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Kredyty11.12.2018kredytywarszawa
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa17.12.2018obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dnioweObsługa kasowo-skarbcowa22.11.2018obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
Proces analizy zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (pełna i uproszczona księgowość)Kredyty26.11.2018kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: gwarancje KFG – nowe gwarancje portfelowe, gwarancje PLD – zmiany po 1 lipca 2018 r., gwarancje COSME, kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)Kredyty16.11.2018kredytykrakow
NB300 – PRZYPOMNIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH ORAZ POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINREP ITSRachunkowość i finanse banków17.11.2018rachunkowosckrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników, identyfikacja transakcji podejrzanych, środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie z 2018 r.Uregulowania prawne19.11.2018uregulowania-prawnekrakow
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty komputerowe dla początkujących (2 dni)Zarządzanie20.11.2018zarzadzaniekrakow
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnikaUregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnekrakow
Monitoring kredytów gospodarczych – istotne elementyKredyty23.11.2018kredytykrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne26.10.2018, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty na komputerachKredyty28.11.2018kredytykrakow
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOKredyty29.11.2018kredytykrakow
Akademia Ryzyka Bankowego – III Zjazdy – Zjazd IIIZarządzanie03.12.2018zarzadzaniekrakow
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – III zjazd. Szkolenie 3-dniowe.Rachunkowość i finanse banków03.12.2018rachunkowosckrakow
Sprzedaż kart płatniczych z elementami rozmowy handlowej z wymagającym klientem -szkolenie MASTERCARD dla Grupy BPS S.A. (2 dni)Produkty bankowe10.12.2018produkty-bankowekrakow
ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCHKredyty10.12.2018kredytykrakow
MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIAKredyty11.12.2018kredytykrakow
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHRachunkowość i finanse banków11.12.2018rachunkowosckrakow
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne12.12.2018uregulowania-prawnekrakow
Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)Rachunkowość i finanse banków13.12.2018rachunkowosckrakow
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dnioweObsługa kasowo-skarbcowa17.12.2018obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
NOWE SZKOLENIE: Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych (szkolenie z komputerami)Kredyty21.01.2019kredytykrakow
Sprzedaż kart płatniczych z elementami rozmowy handlowej z wymagającym klientem (Szkolenie – MASTERCARD) – 2 dniSprzedaż i obsługa klienta19.11.2018sprzedaz-i-obsluga-klientakatowice wroclaw
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)Kredyty19.11.2018kredytywroclaw
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztatyAnaliza ryzyk bankowych19.11.2018analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)Kredyty20.11.2018kredytykatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnewroclaw
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty22.11.2018kredytykatowice wroclaw
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.Rachunkowość i finanse banków23.11.2018rachunkowosckatowice wroclaw
Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznegoUregulowania prawne23.11.2018uregulowania-prawnewroclaw
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty23.11.2018kredytywroclaw
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.Rachunkowość i finanse banków24.11.2018rachunkowoscwroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne28.11.2018uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Kredytowanie gospodarstw domowych – warsztaty komputeroweKredyty29.11.2018kredytywroclaw
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne03.12.2018uregulowania-prawnewroclaw
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne04.12.2018uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne10.12.2018uregulowania-prawnewroclaw
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisamiUregulowania prawne11.12.2018uregulowania-prawnewroclaw
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczymAnaliza ryzyk bankowych11.12.2018analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw