zamówione przez Bank

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne15.01.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne16.01.2019uregulowania-prawnelublin
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012Uregulowania prawne17.01.2019uregulowania-prawnekrakow
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne23.01.2019uregulowania-prawnelublin
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty21.02.2019kredytylublin
Analiza finansowo – ekonomiczna dużych ekspozycji kredytowych – DEK (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty25.03.2019kredytylublin
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne17.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODOKredyty18.01.2019kredytyrzeszow
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.Rachunkowość i finanse banków19.01.2019rachunkowoscrzeszow
Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczegoSprzedaż i obsługa klienta19.01.2019, sprzedaz-i-obsluga-klientarzeszow zamowione-przez-bank
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne21.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 DNIKredyty21.01.2019kredytyrzeszow
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe )Kredyty22.01.2019kredytyrzeszow
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa22.01.2019obsluga-kasowo-skarbcowaolsztyn rzeszow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty24.01.2019kredytyrzeszow
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne25.01.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.Rachunkowość i finanse banków26.01.2019rachunkowoscolsztyn rzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Uregulowania prawne28.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty30.01.2019kredytybialystok rzeszow
Kurs kasjera złotowo-walutowegoObsługa kasowo-skarbcowa30.01.2019obsluga-kasowo-skarbcowarzeszow
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowegoUregulowania prawne04.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBAAnaliza ryzyk bankowych04.02.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Akademia Ryzyka Bankowego cz. IAnaliza ryzyk bankowych05.02.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości (warsztaty komputerowe )Kredyty06.02.2019kredytyrzeszow
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku – dla początkujących (2 dni)Analiza ryzyk bankowych07.02.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Zasady sporządzania i analiza sprawozdania finansowego Banku. Szkolenie dla Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.Rachunkowość i finanse banków17.01.2019rachunkowoscwarszawa
Tajemnica prawnie chroniona w Bankach SpółdzielczychUregulowania prawne18.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa21.01.2019obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminemUregulowania prawne22.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne23.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty24.01.2019kredytywarszawa
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie24.01.2019zarzadzaniewarszawa
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne29.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowegoUregulowania prawne31.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
NOWE SZKOLENIE: Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (szkolenie z komputerami)Kredyty21.01.2019kredytykrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne22.01.2019uregulowania-prawnekrakow
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnychKredyty24.01.2019kredytykrakow
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne07.02.2019uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne11.02.2019uregulowania-prawnewarszawa
Karty płatnicze i płatności mobilne (Google Pay) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.Produkty bankowe13.02.2019produkty-bankowewarszawa
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym warsztaty komputeroweKredyty14.02.2019kredytywarszawa
KURS KASJERA – SZKOLENIE BANKNOTOWE ZŁOTOWO-WALUTOWE w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (2 dni)Obsługa kasowo-skarbcowa18.02.2019obsluga-kasowo-skarbcowawarszawa
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzeganiaKredyty25.01.2019kredytykrakow
Konsekwencje wprowadzenia Zarządu SukcesyjnegoUregulowania prawne11.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty15.02.2019kredytyolsztyn rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne17.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowaniaUregulowania prawne18.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.Uregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Ocena zdolności kredytowej. Zakres i praktyczne aspekty  analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku, szybka  analiza pozioma i pionowa  sprawozdań finansowych, elementy oceny ryzyka kredytowegoUregulowania prawne25.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOZarządzanie27.02.2019zarzadzanierzeszow
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.Rachunkowość i finanse banków09.03.2019rachunkowoscbialystok rzeszow
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAZarządzanie21.03.2019zarzadzanierzeszow
Akademia Ryzyka Bankowego cz. IIAnaliza ryzyk bankowych22.03.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Akademia Ryzyka Bankowego cz. IIIAnaliza ryzyk bankowych02.04.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBAZarządzanie25.01.2019zarzadzaniekrakow
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminemKredyty28.01.2019kredytykrakow
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)Uregulowania prawne29.01.2019uregulowania-prawnekrakow
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – aspekty praktyczne dla Banków SpółdzielczychZarządzanie30.01.2019zarzadzaniekrakow
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczejMarketing01.02.2019marketingkrakow
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – warsztaty komputeroweAnaliza ryzyk bankowych05.02.2019analiza-ryzyk-bankowychkrakow
RODO w kadrachUregulowania prawne07.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczejBezpieczeństwo08.02.2019bezpieczenstwokrakow
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dniObsługa kasowo-skarbcowa17.01.2019obsluga-kasowo-skarbcowawroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne21.01.2019uregulowania-prawnewroclaw
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisamiUregulowania prawne24.01.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
NOWOŚĆ: STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-1Uregulowania prawne24.01.2019uregulowania-prawnewroclaw
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego – JST (warsztaty komputerowe)Kredyty25.01.2019kredytywroclaw
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie28.01.2019zarzadzaniewroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 1Analiza ryzyk bankowych30.01.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBAAnaliza ryzyk bankowych31.01.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEUregulowania prawne31.01.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymiUregulowania prawne01.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie04.02.2019zarzadzaniekatowice wroclaw
PODMIOTY POWIĄZANE – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe)Kredyty07.02.2019kredytykatowice wroclaw
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 r. zmiany przepisów, najnowsze interpretacjeRachunkowość i finanse banków08.02.2019rachunkowoscwroclaw
Ocena ryzyka finansowania przez bank projektów deweloperskichKredyty11.02.2019kredytykrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne12.02.2019uregulowania-prawnekrakow
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 1) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dniKredyty11.02.2019kredytywroclaw
Obowiązkowy coroczny przegląd zarządczy w banku spółdzielczym zmiany w zarządzaniu ryzykami na rok 2019Analiza ryzyk bankowych12.02.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne13.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego (2 dni)Uregulowania prawne14.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Metodyka opracowania pism stosowanych przez banki spółdzielcze w przypadku podjęcia postępowań: windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnegoUregulowania prawne13.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.Rachunkowość i finanse banków15.02.2019rachunkowosckrakow
Zasady konstruowania żądań pozwuUregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnekrakow
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEUregulowania prawne14.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymiUregulowania prawne15.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 2Uregulowania prawne15.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne20.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczejMarketing20.02.2019marketingwroclaw
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczejBezpieczeństwo21.02.2019bezpieczenstwowroclaw
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBAAnaliza ryzyk bankowych21.02.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 2Analiza ryzyk bankowych25.02.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 2) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dniKredyty25.02.2019kredytywroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 1Analiza ryzyk bankowych26.02.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczejMarketing27.02.2019marketingkatowice wroclaw
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczejBezpieczeństwo28.02.2019bezpieczenstwokatowice wroclaw
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOKredyty22.02.2019kredytykrakow
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 3Uregulowania prawne08.03.2019uregulowania-prawnewroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 2Analiza ryzyk bankowych12.03.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 3Analiza ryzyk bankowych13.03.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 3Analiza ryzyk bankowych01.04.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dnioweObsługa kasowo-skarbcowa20.02.2019obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
Zmiany w działalności depozytowej w bankach (split payment, zarząd sukcesyjny, rachunki „uśpione”, centralna informacja)Uregulowania prawne22.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Ocena zdolności kredytowej JST w nowej perspektywie UE 2014-2020 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – warsztaty praktyczne – 2 dniKredyty25.02.2019kredytykrakow
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty26.02.2019kredytykrakow
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowychUregulowania prawne27.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne28.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Hipoteka i weksel oraz pozostałe formy zabezpieczeń zapewniających pełną zwrotność zadłużenia kredytowego z przedmiotu zabezpieczeniaUregulowania prawne04.03.2019uregulowania-prawnekrakow
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie04.03.2019zarzadzaniekrakow
NOWE SZKOLENIE: Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w banku spółdzielczym w ujęciu systemowym i procesowymUregulowania prawne07.03.2019uregulowania-prawnekrakow
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowcaKredyty08.03.2019kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalnyProdukty bankowe11.03.2019produkty-bankowekrakow
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez BankKredyty12.03.2019kredytykrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawneuregulowania-prawnekrakow
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytówKredyty15.03.2019kredytykrakow
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018 roku mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne15.03.2019, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dnioweObsługa kasowo-skarbcowa18.03.2019obsluga-kasowo-skarbcowakrakow
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnikaUregulowania prawne20.03.2019uregulowania-prawnekrakow
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAZarządzanie25.03.2019zarzadzaniekrakow
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrzZarządzanie26.03.2019zarzadzaniekrakow
NOWE SZKOLENIE: Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty26.03.2019kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksliUregulowania prawne27.03.2019uregulowania-prawnekrakow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty28.03.2019kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNFUregulowania prawne29.03.2019uregulowania-prawnekrakow