Model Szacowania Ryzyka IT w Bankach Spółdzielczych

wersja do druku

Oferta obejmuje realizację przez Bank obowiązku wynikającego z rekomendacji 18, która stanowi, że:

W banku powinien funkcjonować sformalizowany, skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, kontrolą, przeciwdziałaniem, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie, zintegrowany z całościowym systemem zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji w banku”

Wdrożenie w Banku Modelu szacowania ryzyka IT pozwoli spełnić wymagania nadzorcy w zakresie wdrożenia procesu oceny ryzyka bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego (rekomendacja 18), zapewniając jednocześnie adekwatną do skali działania Banku metodykę oceny ryzyka IT, która pozwala na szybkie oszacowanie poziomu ryzyka informatycznego w Banku i wdrożenie adekwatnych procedur i zabezpieczeń.

Zaproponowana w „Instrukcji” metodyka oceny ryzyka IT uwzględnia wymóg formalizacji procesów, klasyfikacji systemów i informacji według znaczenia dla biznesu i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Zobowiązuje też banki do okresowej weryfikacji i oceny stanu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

W celu realizacji prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem Fundacji.

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies