Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń2018-02-15T12:52:13+00:00

Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Ocena zdolności kredytowej JST w nowej perspektywie UE 2014-2020 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – warsztaty praktyczne – 2 dni25.02.201926.02.2019Kredytykredyty
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem28.01.2019Kredytykredyty
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)29.01.201930.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń26.02.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą22.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO22.02.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)28.03.2019Kredytykredyty
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnika20.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201217.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (szkolenie z komputerami)21.01.2019Kredytykredyty
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych24.01.2019Kredytykredyty
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania25.01.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA25.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – aspekty praktyczne dla Banków Spółdzielczych30.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej01.02.2019Marketingmarketing
RODO w kadrach07.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej08.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Ocena ryzyka finansowania przez bank projektów deweloperskich11.02.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą12.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Metodyka opracowania pism stosowanych przez banki spółdzielcze w przypadku podjęcia postępowań: windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego13.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady konstruowania żądań pozwu19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe20.02.201921.02.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zmiany w działalności depozytowej w bankach (split payment, zarząd sukcesyjny, rachunki „uśpione”, centralna informacja)22.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO28.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – warsztaty komputerowe05.02.201906.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowych27.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka i weksel oraz pozostałe formy zabezpieczeń zapewniających pełną zwrotność zadłużenia kredytowego z przedmiotu zabezpieczenia04.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym (2 dni)04.03.201905.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w banku spółdzielczym w ujęciu systemowym i procesowym07.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca08.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny11.03.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank12.03.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytów15.03.2019Kredytykredyty
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018 roku mające wpływ na działalność banków15.03.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe18.03.201919.03.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA25.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrz26.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)26.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksli27.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF29.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.15.02.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem22.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady sporządzania i analiza sprawozdania finansowego Banku. Szkolenie dla Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.17.01.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Tajemnica prawnie chroniona w Bankach Spółdzielczych18.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe – 1 dzień)24.01.2019Kredytykredyty
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO07.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.11.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Karty płatnicze i płatności mobilne (Google Pay) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.13.02.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym warsztaty komputerowe14.02.2019Kredytykredyty
KURS KASJERA – SZKOLENIE BANKNOTOWE ZŁOTOWO-WALUTOWE w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (2 dni)18.02.201919.02.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego31.01.201901.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)21.01.201922.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.23.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)24.01.201925.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków29.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.21.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni17.01.201918.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami24.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego – JST (warsztaty komputerowe)25.01.2019Kredytykredyty
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 130.01.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 225.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 313.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA31.01.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NOWOŚĆ: STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-124.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 215.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 308.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)28.01.201929.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)04.02.201905.02.2019Zarządzaniezarzadzanie
PODMIOTY POWIĄZANE – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe)07.02.2019Kredytykredyty
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 1) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dni11.02.201912.02.2019Kredytykredyty
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 2) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dni25.02.201926.02.2019Kredytykredyty
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODO13.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODO20.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego (2 dni)14.02.201915.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej20.02.2019Marketingmarketing
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej21.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej27.02.2019Marketingmarketing
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej28.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE14.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE31.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymi01.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymi15.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA21.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 126.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 212.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 301.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Obowiązkowy coroczny przegląd zarządczy w banku spółdzielczym zmiany w zarządzaniu ryzykami na rok 201912.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 r. zmiany przepisów, najnowsze interpretacje08.02.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Kurs kasjera złotowo-walutowego30.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 DNI21.01.201922.01.2019Kredytykredyty
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowania18.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO18.01.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku – dla początkujących (2 dni)07.02.201908.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)24.01.201925.01.2019Kredytykredyty
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)28.01.201929.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego04.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.19.01.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczego19.01.201920.01.2019Sprzedaż i obsługa klienta, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.21.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe )22.01.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)22.01.201923.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.25.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.26.01.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)30.01.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA04.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. I05.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. III02.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. II22.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości (warsztaty komputerowe )06.02.2019Kredytykredyty
Konsekwencje wprowadzenia Zarządu Sukcesyjnego11.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)15.02.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej. Zakres i praktyczne aspekty  analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku, szybka  analiza pozioma i pionowa  sprawozdań finansowych, elementy oceny ryzyka kredytowego25.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO27.02.2019Zarządzaniezarzadzanie
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.09.03.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA21.03.2019Zarządzaniezarzadzanie

Filia w Lublinie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia16.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka15.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego23.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)21.02.2019Kredytykredyty
Analiza finansowo – ekonomiczna dużych ekspozycji kredytowych – DEK (warsztaty komputerowe – 1 dzień)25.03.2019Kredytykredyty
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie