Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń2018-02-15T12:52:13+00:00

Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO29.11.2018Kredytykredyty
Proces analizy zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (pełna i uproszczona księgowość)26.11.2018Kredytykredyty
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – III zjazd. Szkolenie 3-dniowe.03.12.201805.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Akademia Ryzyka Bankowego – III Zjazdy – Zjazd III03.12.2018Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych (szkolenie z komputerami)21.01.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe22.11.201823.11.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
NOWE SZKOLENIE: Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: gwarancje KFG – nowe gwarancje portfelowe, gwarancje PLD – zmiany po 1 lipca 2018 r., gwarancje COSME, kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)16.11.2018Kredytykredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników, identyfikacja transakcji podejrzanych, środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie z 2018 r.19.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty komputerowe dla początkujących (2 dni)20.11.201821.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnika22.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Monitoring kredytów gospodarczych – istotne elementy23.11.2018Kredytykredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura26.10.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty na komputerach28.11.2018Kredytykredyty
NB300 – PRZYPOMNIENIE ZMIAN W PREZENTACJI KREDYTÓW WSPÓLNYCH ORAZ POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINREP ITS17.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Sprzedaż kart płatniczych z elementami rozmowy handlowej z wymagającym klientem -szkolenie MASTERCARD dla Grupy BPS S.A. (2 dni)10.12.201811.12.2018Produkty bankoweprodukty-bankowe
ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH10.12.2018Kredytykredyty
MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA11.12.2018Kredytykredyty
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH11.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków12.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)13.12.201814.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe17.12.201818.12.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)11.12.2018Kredytykredyty
RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.16.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)22.11.2018Kredytykredyty
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku spółdzielczym (2 dni)29.11.201830.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.28.11.2018Kredytykredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)20.11.201821.11.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym23.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych24.11.2018Kredytykredyty
Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)29.11.2018Kredytykredyty
Zmiany w rachunkowości Banków Spółdzielczych od roku 2017 (2 dni)26.11.201827.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura14.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Zadania i obowiązki Członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych16.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.17.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura17.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Analiza finansowo-ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych23.11.2018Kredyty, kredyty
Odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym26.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201216.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa w świetle obowiązujących i przyszłych zmian prawnych16.11.2018Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA20.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH23.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH03.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.03.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)17.12.201818.12.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)19.11.201820.11.2018Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.22.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.24.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.23.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)20.11.201821.11.2018Kredytykredyty
Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego23.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Sprzedaż kart płatniczych z elementami rozmowy handlowej z wymagającym klientem (Szkolenie – MASTERCARD) – 2 dni19.11.201820.11.2018Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty19.11.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń22.11.2018Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń23.11.2018Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.28.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kredytowanie gospodarstw domowych – warsztaty komputerowe29.11.2018Kredytykredyty
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków03.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków04.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.10.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami11.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym11.12.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)20.11.201821.11.2018Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR14.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR13.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)19.11.201821.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)10.12.201812.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Efektywna komunikacja w zespole, warunek zrozumienia i osiągania pozytywnych wyników16.11.2018Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Skuteczna sprzedaż (2 dni)17.11.201818.11.2018Sprzedaż i obsługa klienta, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Monitoring podmiotów gospodarczych – przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej)19.11.2018Kredytykredyty
Zasady realizacji kompetencji RN banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru22.11.2018Zarządzaniezarzadzanie
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą26.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)26.11.201827.11.2018Kredytykredyty
MONITORING KREDYTOWY – KREDYTOBIORCY I ZABEZPIECZENIA (2 dni) – Sesja II27.11.201828.11.2018Kredytykredyty
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)29.11.201830.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Szkolenie MasterCard – 2 dni29.11.201830.11.2018Produkty bankoweprodukty-bankowe
Szkolenie MasterCard (2 dni)03.12.201804.12.2018Produkty bankoweprodukty-bankowe
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.01.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą04.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena jakościowa i punktowa (rating)03.12.2018Kredytykredyty
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH04.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH07.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH13.12.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kompetencje współczesnego menedżera – zasady efektywnego przywództwa04.12.2018Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego05.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym06.12.2018Zarządzaniezarzadzanie
Wyznaczanie limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym-warsztaty komputerowe12.12.2018Kredytykredyty

Filia w Lublinie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia21.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka13.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego22.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej dla początkujących (2 dni)05.12.201806.12.2018Zarządzaniezarzadzanie
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie