E-learning – szkolenia

E-learning – szkolenia2019-01-08T11:50:11+00:00

Oferowane przez nas szkolenia e-learningowe realizowane są wspólnie z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu, która od 15 lat realizuje przedsięwzięcia e-learningowe na Polskim Rynku i która będzie koordynowała organizacyjnie przebieg e-szkoleń oraz będzie do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania niezbędnych informacji zapewniających bezproblemowy udział w przedsięwzięciu.

W chwili obecnej na platformie e-learningowej dostępne są następujące szkolenia:

1. „Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych w Praktyce Bankowej”

 • E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny prawa bankowego pod kierunkiem Pani Katarzyny Marczyńskiej – Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich – eksperta Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.
 • Szkolenie składa się z dwóch modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.
 • E-szkolenie zawiera wiele symulacji, porównań i ćwiczeń, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające i scenki obrazujące konkretne przykłady z jakimi mogą spotkać się pracownicy Banku w codziennej obsłudze Klienta.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania  się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem: 
  http://www.wiab.com.pl/informacje/tajemnica-bankowa   
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze szkoleniem bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, kliknij TUTAJ

2. „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy” 

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem Radcy Prawnego – Mecenasa Piotra Piątkowskiego – wybitnego znawcę i praktyka z Prawa Pracy. Szkolenie to obejmuje wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2 stycznia i 22 lutego 2016 roku.
 • Szkolenie składa się z siedmiu modułów i zawiera wszystkie istotne zagadnienia z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2016 roku, w tym dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, co w dużym stopniu ułatwi prawidłową interpretację i stosowanie w praktyce przepisów Prawa Pracy.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, kazusów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem:
  http://www.wiab.com.pl/informacje/prawo-pracy 
  Aktywny w demo jest tylko jeden moduł dotyczący „Urlopów Pracowniczych”.
 • Zakres całego szkolenia znajduje się w spisie treści i po rozwinięciu każdego z modułów, które Prawo Pracy obejmuje i do którego w całości dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu i wysłaniu karty zgłoszenia.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, kliknij TUTAJ

3. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.”

 • Szkolenie e-learningowe zostało opracowane merytorycznie na podstawie nowej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Banki Spółdzielcze również zostały zobowiązane do szkolenia swoich Pracowników w tym zakresie i zapoznania z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .
 • E-szkolenie składa się z 11 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska jakim jest pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz przykłady obrazujące jaka odpowiedzialność ciąży na kadrze i pracownikach Banku, a także skutki zaniedbań ze strony Banku wynikające z nieprzestrzegania procedur związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem: https://www.wiab.com.pl/informacje/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, kliknij TUTAJ

4. „Polityka antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Temat tego szkolenia wynika z wewnętrznej Polityki antymobbingowej, statusu Banku oraz Regulaminu Organizacyjnego BPS S.A.  i opracowane zostało na podstawie Załącznika do  Uchwały Zarządu z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Celem e-szkolenia jest przedstawienie w sposób ciekawy i przejrzysty problematyki dotyczącej przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz  metod zapobiegania jego występowaniu i poznaniu konsekwencji jego wystąpienia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-szkolenia oraz wersją demonstracyjną dostępną pod linkiem:

 http://www.wiab.com.pl/informacje/polityka-antymobbingowa-bank-bps

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, kliknij TUTAJ

W celu wzmocnienia praktycznego stosowania naszej wewnętrznej polityki zapraszamy do udziału w e-szkoleniu wszystkich pracowników i Kadrę Kierowniczą Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo każdy pracownik, który ukończy e-szkolenie otrzyma Zaświadczenie wystawione przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza