Uregulowania prawne

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne13.11.2018uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne21.11.2018uregulowania-prawnelublin
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnelublin
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne26.11.2018uregulowania-prawnerzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Uregulowania prawne29.11.2018uregulowania-prawnerzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne04.12.2018uregulowania-prawnerzeszow
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowegoUregulowania prawne05.12.2018uregulowania-prawnerzeszow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne13.11.2018uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady sitr i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne14.12.2018uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne14.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012Uregulowania prawne16.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w kredytowaniu rolnictwa w świetle obowiązujących i przyszłych zmian prawnychUregulowania prawne16.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Zadania i obowiązki Członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnychUregulowania prawne16.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
RODO a aspekty prawa pracy. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018 r.Uregulowania prawne16.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne17.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne17.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
ZASADY SKUTECZNEGO USTANAWIANIA I EGZEKWOWANIA ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH NA MAJĄTKU RUCHOMYM KREDYTOBIORCY. ZASTAW REJESTROWY I PRZEWŁASZCZENIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIAUregulowania prawne20.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCHUregulowania prawne23.11.2018uregulowania-prawnewarszawa
Odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku SpółdzielczymUregulowania prawne26.11.2018, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne03.12.2018uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Banku Spółdzielczym – prawne obowiązki banków i pracowników, identyfikacja transakcji podejrzanych, środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem zmian w ustawie z 2018 r.Uregulowania prawne19.11.2018uregulowania-prawnekrakow
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnikaUregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnekrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa proceduraUregulowania prawne26.10.2018, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne12.12.2018uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne22.11.2018uregulowania-prawnewroclaw
Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznegoUregulowania prawne23.11.2018uregulowania-prawnewroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne28.11.2018uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne03.12.2018uregulowania-prawnewroclaw
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne04.12.2018uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne10.12.2018uregulowania-prawnewroclaw
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisamiUregulowania prawne11.12.2018uregulowania-prawnewroclaw