Uregulowania prawne

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne15.01.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne16.01.2019uregulowania-prawnelublin
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012Uregulowania prawne17.01.2019uregulowania-prawnekrakow
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne23.01.2019uregulowania-prawnelublin
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne17.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne21.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne25.01.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Uregulowania prawne28.01.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowegoUregulowania prawne04.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Tajemnica prawnie chroniona w Bankach SpółdzielczychUregulowania prawne18.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminemUregulowania prawne22.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany wchodzące od 1 stycznia 2019 r.Uregulowania prawne23.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne29.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowegoUregulowania prawne31.01.2019uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne22.01.2019uregulowania-prawnekrakow
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne07.02.2019uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne11.02.2019uregulowania-prawnewarszawa
Konsekwencje wprowadzenia Zarządu SukcesyjnegoUregulowania prawne11.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne17.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowaniaUregulowania prawne18.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.Uregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Ocena zdolności kredytowej. Zakres i praktyczne aspekty  analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku, szybka  analiza pozioma i pionowa  sprawozdań finansowych, elementy oceny ryzyka kredytowegoUregulowania prawne25.02.2019uregulowania-prawnerzeszow
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)Uregulowania prawne29.01.2019uregulowania-prawnekrakow
RODO w kadrachUregulowania prawne07.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne21.01.2019uregulowania-prawnewroclaw
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisamiUregulowania prawne24.01.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
NOWOŚĆ: STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-1Uregulowania prawne24.01.2019uregulowania-prawnewroclaw
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEUregulowania prawne31.01.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymiUregulowania prawne01.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne12.02.2019uregulowania-prawnekrakow
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne13.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego (2 dni)Uregulowania prawne14.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Metodyka opracowania pism stosowanych przez banki spółdzielcze w przypadku podjęcia postępowań: windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnegoUregulowania prawne13.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Zasady konstruowania żądań pozwuUregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnekrakow
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEUregulowania prawne14.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymiUregulowania prawne15.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 2Uregulowania prawne15.02.2019uregulowania-prawnewroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne19.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne20.02.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 3Uregulowania prawne08.03.2019uregulowania-prawnewroclaw
Zmiany w działalności depozytowej w bankach (split payment, zarząd sukcesyjny, rachunki „uśpione”, centralna informacja)Uregulowania prawne22.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowychUregulowania prawne27.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOUregulowania prawne28.02.2019uregulowania-prawnekrakow
Hipoteka i weksel oraz pozostałe formy zabezpieczeń zapewniających pełną zwrotność zadłużenia kredytowego z przedmiotu zabezpieczeniaUregulowania prawne04.03.2019uregulowania-prawnekrakow
NOWE SZKOLENIE: Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w banku spółdzielczym w ujęciu systemowym i procesowymUregulowania prawne07.03.2019uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawneuregulowania-prawnekrakow
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018 roku mające wpływ na działalność bankówUregulowania prawne15.03.2019, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnikaUregulowania prawne20.03.2019uregulowania-prawnekrakow
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksliUregulowania prawne27.03.2019uregulowania-prawnekrakow
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNFUregulowania prawne29.03.2019uregulowania-prawnekrakow