Kredyty

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Monitoring podmiotów gospodarczych – przy zastosowaniu komputera zgodny z obowiązującą metodologią i standardami Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylejskiej)Kredyty19.11.2018kredytyrzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – Warsztaty (2 dni)Kredyty26.11.2018kredytyolsztyn rzeszow
MONITORING KREDYTOWY – KREDYTOBIORCY I ZABEZPIECZENIA (2 dni) – Sesja IIKredyty27.11.2018kredytyrzeszow
Ocena jakościowa i punktowa (rating)Kredyty03.12.2018kredytyrzeszow
Wyznaczanie limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku spółdzielczym-warsztaty komputeroweKredyty12.12.2018kredytyrzeszow
Zasady udzielania kredytów hipotecznych według wzorcowych Regulacji udostępnionych Bankom Spółdzielczym w ramach bankowości detalicznej (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)Kredyty22.11.2018kredytywarszawa
Analiza finansowo-ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowychKredyty23.11.2018, kredytywarszawa zamowione-przez-bank
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowychKredyty24.11.2018kredytywarszawa
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.Kredyty28.11.2018kredytywarszawa
Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Kredyty29.11.2018kredytywarszawa
PRAKTYCZNE aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Kredyty11.12.2018kredytywarszawa
Proces analizy zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (pełna i uproszczona księgowość)Kredyty26.11.2018kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: gwarancje KFG – nowe gwarancje portfelowe, gwarancje PLD – zmiany po 1 lipca 2018 r., gwarancje COSME, kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)Kredyty16.11.2018kredytykrakow
Monitoring kredytów gospodarczych – istotne elementyKredyty23.11.2018kredytykrakow
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty na komputerachKredyty28.11.2018kredytykrakow
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOKredyty29.11.2018kredytykrakow
ANALIZA WSKAŹNIKOWA W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCHKredyty10.12.2018kredytykrakow
MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIAKredyty11.12.2018kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych (szkolenie z komputerami)Kredyty21.01.2019kredytykrakow
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)Kredyty19.11.2018kredytywroclaw
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)Kredyty20.11.2018kredytykatowice wroclaw
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty22.11.2018kredytykatowice wroclaw
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty23.11.2018kredytywroclaw
Kredytowanie gospodarstw domowych – warsztaty komputeroweKredyty29.11.2018kredytywroclaw