Kredyty

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty21.02.2019kredytylublin
Analiza finansowo – ekonomiczna dużych ekspozycji kredytowych – DEK (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty25.03.2019kredytylublin
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODOKredyty18.01.2019kredytyrzeszow
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 DNIKredyty21.01.2019kredytyrzeszow
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe )Kredyty22.01.2019kredytyrzeszow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty24.01.2019kredytyrzeszow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty30.01.2019kredytybialystok rzeszow
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości (warsztaty komputerowe )Kredyty06.02.2019kredytyrzeszow
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty24.01.2019kredytywarszawa
NOWE SZKOLENIE: Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (szkolenie z komputerami)Kredyty21.01.2019kredytykrakow
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnychKredyty24.01.2019kredytykrakow
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym warsztaty komputeroweKredyty14.02.2019kredytywarszawa
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzeganiaKredyty25.01.2019kredytykrakow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty15.02.2019kredytyolsztyn rzeszow
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminemKredyty28.01.2019kredytykrakow
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego – JST (warsztaty komputerowe)Kredyty25.01.2019kredytywroclaw
PODMIOTY POWIĄZANE – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe)Kredyty07.02.2019kredytykatowice wroclaw
Ocena ryzyka finansowania przez bank projektów deweloperskichKredyty11.02.2019kredytykrakow
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 1) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dniKredyty11.02.2019kredytywroclaw
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 2) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dniKredyty25.02.2019kredytywroclaw
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOKredyty22.02.2019kredytykrakow
Ocena zdolności kredytowej JST w nowej perspektywie UE 2014-2020 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – warsztaty praktyczne – 2 dniKredyty25.02.2019kredytykrakow
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńKredyty26.02.2019kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowcaKredyty08.03.2019kredytykrakow
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez BankKredyty12.03.2019kredytykrakow
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytówKredyty15.03.2019kredytykrakow
NOWE SZKOLENIE: Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Kredyty26.03.2019kredytykrakow
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Kredyty28.03.2019kredytykrakow