Aktualności

wersja do druku

ZDOBĄDŹ 80% DOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

2017-01-03

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z KFS na szkolenia i rozwój dla pracowników banków.


Czym jest dofinansowanie z KFS?

- O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy
- Dofinansowanie dla małych, średnich i dużych  firm wynosi  80% 
- Pieniądze można pozyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby wnioskującego
- Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku
- Środki w urzędach są ograniczone i decyduje kolejność zgłaszania
- Ważna jest informacja o pomocy de minimis, czy Przedsiębiorca już korzystał
- Dotacja powinna być przelana na Państwa konto przed realizacją szkoleń


W 2017 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmują:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;  
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;  
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury); 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 

Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, 
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 


Jesteśmy skuteczni!

W 2015 roku 12 Banków Spółdzielczych pozyskało dofinansowanie do szkoleń na poziomie 423 749,84 zł, a łączna wartość projektów szkoleniowych to 529 687,30 zł. FRBS współpracowała również z Bankiem BPS SA przy pozyskaniu dotacji na realizację projektu Akademia Zarządzania Strategicznego i Akademia Menadżera na Medal, wniosek Banku BPS został pozytywnie rozpatrzony i Bank uzyskał dofinansowanie.

W 2016 roku dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskały 32 Banki Spółdzielcze. Łączna kwota projektów dofinansowanych to 1 009 511,64 zł a kwota dotacji wynosi 807 609,31 zł.
 

 

KFS 2015-2016

 

Popularne tematy szkoleń

 
Wśród szkoleń, które cieszyły się największym zainteresowaniem banków w 2015 i 2016 roku można wyróżnić  główne kategorie:

1. Szkolenia obligatoryjne lub wynikające ze zmieniających się przepisów, z obszarów takich jak:

Współczesne zagrożenia sektora bankowego -nowe formy przestępczości zewnątrz i wewnątrzbankowe:

 • Napady na banki jako najgroźniejsza forma przestępczości w sektorze bankowym. Zagrożenie mienia bankowego i sposoby ich zapobiegania (szkolenie antynapadowe z symulacją napadu;
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego banku ze strony zorganizowanej przestępczości -przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej;
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych oraz ochrona tajemnicy bankowej.

 

2. Szkolenia z zakresu Profesjonalnej i efektywnej sprzedaży i obsługi klienta.

3. Cykle specjalistycznych szkoleń lub szkolenia dopełniające wiedzę uczestników z obszarów takich jak:

1) Zmiany w funkcjonowaniu banku spółdzielczego w związku z nowymi przepisami prawa europejskiego i krajowego;

2) Profesjonalny Doradca Bankowy- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry bankowej oraz nowe formy wsparcia dla Klientów;

3) Efektywne działanie banku - zarządzanie ryzykiem kredytowym - identyfikacja, ocena i następstwa ryzyka kredytowego w działalności banku.

 

 

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie z ramienia Fundacji obejmuje pomoc w wypełnianiu dokumentacji formalnej oraz pomoc w pisaniu uzasadnień do wniosków o uzyskanie dofinansowania. Wspieramy Banki w pozyskaniu dofinansowania na kursy i szkolenia organizowane przez Fundację.
W sprawie dofinansowania z KFS prosimy o kontakt z naszymi Odziałami Regionalnymi:

Oddział w Krakowie

tel.: 12 655 13 19 wew. 912

kom.: 500 358 608

e-mail: malgorzata.gladysz@frbs.org.pl

Oddział w Rzeszowie

tel.: 17 86 41 952

kom.: 500 358 648

e-mail: Renata.Bialic@bankbps.pl 

Oddział w Warszawie

tel.: 22 53 95 118

kom.: 797 308 503

e-mail: krzysztof.kulicki@frbs.org.pl

 

 

Oddział we Wrocławiu

tel.: 71 346 09 64

kom.: 500 358 650

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl  

 

Filia w Lublinie

tel.: 81 728 57 80

kom.: 797 308 502

e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl

 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania z KFS na szkolenia i rozwój dla pracowników banków.

 
Czym jest dofinansowanie z KFS?

- O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy
- Dofinansowanie dla małych, średnich i dużych  firm wynosi  80%
- Maksymalne dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi ponad 11 000[MG1]  zł na rok
- Pieniądze można pozyskać w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby wnioskującego
- Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku
- Środki w urzędach są ograniczone i decyduje kolejność zgłaszania[MG2] 
- Ważna jest informacja o pomocy de minimis, czy Przedsiębiorca już korzystał[MG3] 
- Dotacja powinna być przelana na Państwa konto przed realizacją szkoleń


W 2017 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmują:

1)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3)      wsparcie[MG4]  kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

a)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c)       wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d)      wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).


Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

·         doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

·         kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

·         badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

·         ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.


 [MG1]Nie powoływałabym się już na tą kwotę- w 2016r. ten maks już nie obowiązywał i teraz może być podobnie

 [MG2]To, że decyduje kolejność zgłoszeń być wyboldowała

 [MG3]To zdanie jest jakieś niezrozumiałe-nawet jeśli ktoś korzystał z pomocy de minimis może i tak sięgnąć po KFS-ważne żeby łączna kwota z chyba 3lat nie przekroczyła jakiejś kwoty

 [MG4]Nie sądzę żeby dla banków ten priorytet był najważniejszy i że na ten możemy się głównie powoływać. Poza tym jest jeszcze rezerwa, z której być może łatwiej będzie skorzystać ,.in. kryterium wieku 45+

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies