Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest organizacją prowadzącą szkolenia dla pracowników Banków Spółdzielczych oraz Banków Zrzeszających. Fundacja została założona przez dwa banki Zrzeszające: GBPZ S.A. we Wrocławiu i BUG S.A. w Warszawie. Obecnie działa przy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – największym zrzeszeniu Banków Spółdzielczych w Polsce, utworzonym przez sześć banków zrzeszających: Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A., Bank Unii Gospodarczej S.A., Lubelski Bank Regionalny S.A., Małopolski Bank Regionalny S.A., Rzeszowski Bank Regionalny S.A. i Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.

Fundacja została zarejestrowana 27 listopada 1995 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000107490, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, działamy na terenie całej Polski. Fundacja posiada swoje Oddziały we Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie i w Warszawie oraz Filię w Lublinie.

W ciągu 20 lat działalności Fundacja zdobyła i ugruntowała na rynku polskim pozycję rzetelnej i profesjonalnej firmy szkoleniowej. Dokładamy wszelkich starań, aby poznać nie tylko potrzeby, ale sposób działania naszego Klienta, tak aby oferowane przez nas szkolenia spełniały stawiane nam wymogi.

Do końca 2014 roku Fundacja przeprowadziła dla przedstawicieli Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających
 ponad 4 550 specjalistycznych szkoleń, w których uczestniczyło ponad 99 000 osób
  

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z aktualnie prowadzonymi działaniami.