Badanie Kultury Organizacyjnej

wersja do druku

Badanie Kultury Organizacji

Badanie Kultury Organizacji opiera się na precyzyjnym opisaniu danej organizacji, taką jaka jest faktycznie. Dzięki badaniu określamy również typ panującej kultury organizacyjnej, a co za tym idzie sposoby działania i wypracowane normy i formy zachowania. Badanie Kultury Organizacyjnej pozwala na przyjrzenie się procesom zachodzącym w kluczowych obszarach dla działania i rozwoju Banku, takich jak komunikacja, sposób zarządzania, czy motywacja i identyfikacja pracowników z organizacją. Dzięki temu łatwo zdiagnozować procesy wymagające poprawy oraz możliwe ogniwa przyszłych konfliktów i przyczyn nieefektywności działań.

Dzięki badaniu otrzymujemy całościowy obraz organizacji widziany z punktu widzenia zarządu oraz pracowników różnych szczebli. Badanie zakończone jest raportem zawierającym szczegółowe wnioski oraz rekomendacje dalszych działań. 

 

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to zestaw formalnych i nieformalnych norm, zasad oraz wartości organizacyjnych, które przekładają się bezpośrednio na efektywność pracowników, a co za tym idzie na wynik finansowy i wizerunek banku. Można również użyć porównania, że kultura organizacyjna banku spółdzielczego to jego styl, tożsamość i wyróżnik na tle konkurencji.


Diagnoza kultury organizacyjnej dostarcza wiele bardzo ważnych informacji pomocnych w zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz daje szereg wymiernych korzyści pozwalających:
- zweryfikować skuteczność aktualnych działań zarządczych
- jasno określić obszary do rozwoju (określić problemy i znaleźć rozwiązania)
- stworzyć  adekwatny plan działań rozwojowych lub naprawczych
- tworzyć bezpieczeństwo i stabilną politykę personalną
- stworzyć długofalową strategię banku
- efektywnie zarządzać przy rozproszonej terytorialnie strukturze banku
- jasno określić zadowolenie i zaangażowanie pracowników
- jasno określić wizerunek banku w oczach pracowników
- zoptymalizować sposób i proces zarządzania bankiemzoptymalizować sposób i proces zarządzania personelem

 

„Wyniki badania kultury organizacyjnej okazały się istotnymi informacjami wykorzystywanymi przy podejmowaniu wielu decyzji.” 
- Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Kultura organizacyjna zawiera w sobie wiele aspektów i wymiarów. Jednym z nich jest siła kultury organizacyjnej.  

W celu realizacji prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem Fundacji.

OK Strona którą odwiedzasz wykorzystuje pliki cookie Informacje zapisane w plikach cookies służą m.in do zliczania ilości odwiedzin lub zapamiętywania ustawień strony. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o polityce cookies